מוצרים אחרים

איומים שזוהו

בחלון איתור איומים מוצג מידע על הווירוסים שהתגלו במחשב שלך.

בנוסף, היא כוללת מידע על סיכוני אבטחה, כגון תוכנות ריגול ותוכנות פרסום.

החלון זוהו איומים כולל את פריטי המידע הבאים:

כותרת

מוצגים בו כותרת הסיכון והמצב הנוכחי.

לחץ על כותרת הסיכון כדי להציג מידע נוסף על הסיכון. פרטי הסיכון מופיעים בחלון מידע מפורט על קובץ.

סיכון

רמת הסיכון (גבוה, בינוני או נמוך).

מצב

המצב הנוכחי של הסיכון.

פעולה

הפעולה שאתה יכול לבצע על הסיכון.

בחר את הפעולה שברצונך לבצע לאחר מכן לחץ על בצע. הפעולות המומלצות מצוינות באמצעות כוכבית (*).

תוכל לבחור אפשרות ברשימה הנפתחת פעולה לטיפול בסיכון שזוהה. האפשרויות הן:

תקן

בעזרת אפשרות זו תוכל לטפל בסיכון.

תיקון ידני

אפשרות לטפל בסיכון האבטחה באמצעות כלי תיקון ידני.

אם טיפלת באיום ידנית, בחר באפשרות סרוק מחדש כדי להסיר את המידע על האיום מהחלון היסטוריית אבטחה.

התעלם

המערכת מתעלמת מסיכון האבטחה שזוהה.

Norton 360 Online כולל את הסיכון בסריקות עתידיות. אפשרות זו זמינה פעם אחת במהלך הגילוי הראשון של פריטים בעלי סיכון נמוך.

אפשרות זו זמינה עד שאינך משנה את הגדרות ברירת המחדל עבור האפשרות סיכונים נמוכים תחת סריקות מחשב שבחלון הגדרות.

אל תכלול

בעזרת אפשרות זו תוכל להוסיף את הסיכון לרשימת הפריטים שלא ייכללו, באפשרויות, כדי לא לכלול את הסיכון בסריקון עתידיות.

קבל עזרה

קישור אל אתר האינטרנט Symantec Security Response (תגובת אבטחה של סימנטק) לצורך הוראות הסרה ידנית או מידע אחר על הסיכון.

סרוק מחדש

סריקה חוזרת כדי להבטיח את הסרת האיום מהמחשב.

האפשרויות הבאות עומדות לרשותך:

יצא תוצאות

בעזרת אפשרות זו תוכל לשמור את פרטי הסריקה במיקום מסוים במחשב.

Norton 360 Online ישמור את סיכום תוצאות הסריקה באחת מהתבניות הבאות:

  • .txt

  • .xml

  • .html

החל הכל

בעזרת אפשרות זו תוכל להחיל את הפעולה שנבחרה על כל האיומים המופיעים בחלון איתור איומים.

לא תוכל להשתמש באפשרות זו אם הפעולה שבחרת היא קבל עזרה או תיקון ידני.

סיום

בעזרת אפשרות זו תוכל לסגור את החלון

Norton 360 Online מתריע בפניך לטפל באיומים שזוהו במהלך הסריקה לפני שתסגור את החלון.

סיכום תוצאות

מוצג החלון סיכום תוצאות.

הסיכום כולל את מספר הקבצים שנסרקו את מספר הסיכונים שזוהו ואת מספר הסיכונים שטופלו. אפשרות זו זמינה אך ורק אם כל האיומים שזוהו טופלו.

תוכל גם ללחוץ על הקישור לחץ כאן כדי לשחזר את הקבצים שבהסגר. השתמש בקישור לחץ כאן המופיע בתחתית החלון כדי לגשת לאתר Norton Rescue Tools, ולטפל באיומים שהטיפול בהם לא הצליח.

אודות מתן מענה לסיכונים שזוהו במהלך סריקה

אודות סריקת מחשב

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v1911063_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 27/09/2011