מוצרים אחרים

סיכום תוצאות

בחלון סיכום תוצאות מוצגות תוצאות הסריקה האחרונה שביצעת. הסיכום כולל את מספר הקבצים שנסרקו את מספר הסיכונים שזוהו ואת מספר הסיכונים שטופלו.

אם הסריקה האחרונה הייתה סריקה מהירה, בחלון זה יוצגו התוצאות של הסריקה המהירה של האזורים במחשב שלך. וירוסים, תוכנות ריגול וסיכונים אחרים מתמקדים בדרך כלל באזורים אלה.

אם הסריקה האחרונה הייתה סריקת מערכת מלאה, בחלון זה יוצגו תוצאות הסריקה המקיפה של כל המחשב.

המצבים המוצגים בחלון סיכום תוצאות הם:

סה"כ פריטים שנסרקו

מספר הקבצים, רשומות האתחול הראשיות או רשומות האחול שנסרקו.

תוכל ללחוץ על החץ הנפתח כדי להציג את הפרטים הבאים:

  • האזורים במחשב שלך שנסרקו על-ידי Norton 360 Online ומספר הקבצים שנסרקים באזורים אלה.

  • מספר הקבצים המסווגים כ-Norton Trusted (ש-Norton נותן בהם אמון).

  • מספר הקבצים שלא נכללים בסריקה. קבצים אלה כבר נסרקו ולא חל בהם שום שינוי מאז הסריקה האחרונה.

סה"כ איומי אבטחה שזוהו

מספר הווירוסים, תוכניות הריגול וסיכונים נוספים שזוהו.

ניתן ללחוץ על החץ הנפתח כדי להציג את מספר הסיכונים שזוהו מכל סוג סיכון.

סה"כ איומי אבטחה שטופלו

מספר הפריטים שהטיפול בהם הצליח, אם היו כאלה.

תוכל ללחוץ על חץ הרשימה הנפתחת כדי להציג את מספר הסיכונים שטופלו מכל סוג סיכון.

סך כל סיכוני האבטחה המצריכים התערבות

מספר הסיכונים שלא טופלו.

ניתן ללחוץ על קישור זה כדי להציג מידע נוסף על פריטים אלה בחלון איומים שזוהו.

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב בסיום הסריקה. אם Norton 360 Online יבקש ממך להפעיל מחדש את המחשב, עליך לסגור את ההודעות, לשמור את כל הקבצים הפתוחים ולאחר מכן להפעיל את המחשב.

האפשרויות הבאות עומדות לרשותך:

יצא תוצאות

בעזרת אפשרות זו תוכל לשמור את פרטי הסריקה במיקום מסוים במחשב.

Norton 360 Online ישמור את סיכום תוצאות הסריקה באחת מהתבניות הבאות:

  • .txt

  • .xml

  • .html

סיום

בעזרת אפשרות זו תוכל לסגור את החלון

Norton 360 Online מתריע בפניך לטפל באיומים שזוהו במהלך הסריקה לפני שתסגור את החלון.

השתמש בקישור לחץ כאן שבחלון סיכום תוצאות כדי לגשת לאתר Norton Rescue Tools, ולטפל באיומים שהטיפול בהם לא הצליח.

הפעלת סריקה מהירה

ביצוע סריקת מערכת מלאה

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v1911055_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 30/09/2011