מוצרים אחרים

תזמון סריקה

יש לך גמישות מלאה בתזמון סריקות מותאמות אישית. כאשר אתה בוחר את התדירות הרצויה של סריקה (כגון יומית, שבועית או חודשית), מוצגות בפניך אפשרויות נוספות. לדוגמה, תוכל לבקש סריקה פעם בחודש ולאחר מכן לתזמן אותה כך שתתבצע במספר ימים במקום פעם בחודש.

בנוסף לסריקות המותאמות אישית שאתה יוצר, Norton 360 Online מאפשר לתזמן 'סריקת מערכת מלאה' וסריקה מהירה.

תוכל גם לתזמן את הסריקה כך שתופעל בפרקי זמן קבועים (שעות או ימים). תוכל לתזמן סריקה מותאמת אישית בחלון סריקות.

Norton 360 Online מאפשר לבחור מספר תאריכים אם אתה מתזמן סריקה חודשית.

כדי לתזמן סריקה מותאמת אישית:

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על אבטחת מחשב ולאחר מכן לחץ על הפעל סריקות.

 2. בחלון סריקות, תחת סריקות מחשב, לחץ על סריקה מותאמת אישית.

 3. לחץ על בצע.

 4. בחלון סריקות, בעמודה ערוך סריקה, לחץ על סמל העריכה שלצד הסריקה המותאמת אישית שברצונך לתזמן.

 5. בחלון ערוך סריקה, בכרטיסייה לוח זמנים לסריקה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם אינך מעונין להפעיל את הסריקה בשעה מסוימת, אך ברצונך לשמור את אפשרויות הסריקה ואת הפריטים לסריקה, בחר באפשרות אל תתזמן סריקה זו.

  • כדי להפעיל סריקה הפרקי זמן קבועים, בחר הפעל בפרק זמן קבוע.

  • כדי לפעיל את הסריקה בשעה קבועה כל יום, בחר פעם ביום.

  • כדי להפעיל סריקה ביום קבוע בשבוע, בחר פעם בשבוע.

  • כדי להפעיל סריקה ביום קבוע בחודש, בחר פעם בחודש.

  אפשרויות תדירות אלה כוללת את האפשרויות הנוספות שבהן תוכל להשתמש להגדרה מדויקת יותר של לוח הזמנים. קבע את האפשרויות הנוספות לפי הצורך.

 6. תחת הפעל את הסריקה, בצע את הפעולות הבאות:

  • כדי להפעיל את הסריקה בזמן סרק בלבד, סמן את בזמן סרק בלבד.

  • כדי להפעיל את הסריקה רק כאשר המחשב מחובר לספק כוח חיצוני, סמן את שקע חשמל בלבד.

  • כדי למנוע מהמחשב לעבור למצב 'שינה' או 'המתנה', סמן את מנע המתנה.

 7. תחת עם השלמת הסריקה, בחר את המצב שבו על המחשב להיות אחרי השלמת הסריקה. האפשרויות הן:

  • יישאר מופעל

  • כבה

  • מצב שינה

  • ייכנס למצב שנת חורף

 8. לחץ על אישור.

יצירת סריקה מותאמת אישית

עריכה של סריקה מתוזמנת

תזמון סריקת מערכת מלאה

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v1910914_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 01/11/2011