אודות מתן מענה לסיכונים שזוהו במהלך סריקה

עם סיום הסריקה, החלון סיכום תוצאות מספק את סיכום תוצאות הסריקה. ניתן גם להשתמש בחלון איתור איומים כדי לטפל בפריטים כלשהם שלא טופלו באופן אוטומטי במהלך הסריקה.

ניתן גם להשתמש ברשימה הנפתחת הצג שבחלון היסטוריית אבטחה כדי לטפל בפריטים שלא טופלו באופן אוטומטי במהלך הסריקה. החלק פעולה מומלצת בחלון היסטוריית אבטחה מציג את הפעולה שעליך לבצע כדי לטפל באיום האבטחה.

אם הפעלת סריקת מערכת מלאה, Norton 360 Online מציג את החלון סריקות בסיום הסריקה. החלון סריקות מציג רשימה של כל הפעילויות שבוצעו ומצב תוצאות הסריקה.

צפייה בפריטים בחלון היסטוריית אבטחה

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v1910843_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 26/09/2011