מוצרים אחרים

התראת אבטחה

כאשר מתגלה סיכון אבטחה, Norton 360 Online מציג לך הודעת התראה. תוכל לאפשר או לחסום את סיכון האבטחה או ליצור עבורו כלל חומת אש באופן ידני. Norton 360 Online מציין את האפשרות המועדפת לניהול סיכון האבטחה כפי שמומלץ.

האפשרויות הבאות מופיעות ברשימה הנפתחת מה ברצונך לעשות.

הרשה מופע זה

תוכל להרשות את כל ניסיונות הגישה של תוכנית זו, עד שתסגור את התוכנית

Norton 360 Online אינו יוצר כלל של חומת אש עבור תוכנית זו.

הרשה תמיד

הרשאה תמידית של כל ניסיונות הגישה של תוכנית זו

כשבוחרים באפשרות זו, Norton 360 Online יוצר כלל של תוכנית המאפשר תמיד את ניסיונות הגישה של תוכנית זו.

חסום מופע זה

תוכל לחסום את כל ניסיונות הגישה של תוכנית זו, עד שתסגור את התוכנית

Norton 360 Online אינו יוצר כלל של חומת אש עבור תוכנית זו.

חסום תמיד

חסימה תמידית של כל ניסיונות הגישה של תוכנית זו

כשבוחרים באפשרות זו, Norton 360 Online יוצר כלל של תוכנית החוסם תמיד את ניסיונות הגישה של תוכנית זו.

צור ידנית כלל חומת אש

מאפשר ליצור כלל של חומת אש באופן ידני, כדי לשלוט בניסיונות הגישה של תוכנית זו

אודות כללי חומת אש

אודות כללי תוכניות

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v16554120_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 13/02/2011