הגדרת משך זמן סרק מוקצב

ניתן להגדיר את משך הזמן שלאחריו Norton 360 Online אמור לזהות שהמחשב פועל במצב סרק. ניתן לבחור ערך (בדקות) בין 1 דקה ל-‏30 דקות. כאשר לא משתמשים במחשב במשך פרק הזמן שהוגדר, Norton 360 Online מזהה שהמחשב נמצא במצב סרק. בתגובה, Norton 360 Online מפעיל את הפעולות שמתוזמנות להתבצע בזמן הסרק.

לאחר שתגדיר משך זמן סרק מוקצב, תוכל להציג את שורת ספירה לאחור במצב סרק בחלון Norton Tasks (משימות Norton). השורה Idle Countdown מציגה את מצב המחשב שלך.

כדי להגדיר את משך הזמן של ספירה לאחור במצב סרק בחלון הגדרות

  1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

  2. בחלון הגדרות, תחת הגדרות שונות, לחץ על הגדרות מנהלתיות.

  3. בשורה זמן סרק מוקצב, ברשימה הנפתחת, בחר את משך הזמן שברצונך להגדיר.

    ייתכן שיהיה עליך לגלול את החלון כדי להציג אפשרות זו.

  4. בחלון הגדרות, לחץ על החל.

כדי להגדיר את משך הזמן של זמן סרק מוקצב בחלון Norton Tasks.

  1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על משימות.

  2. בחלון משימות, תחת משימות כוונון המחשב, לחץ על בדוק משימות Norton.

  3. בחלון משימות Norton, ברשימה הנפתחת זמן סרק מוקצב, בחר את משך הזמן שברצונך להגדיר.

  4. לחץ על סגור.

אודות גרף המעבד וגרף הזיכרון

אודות משימות Norton

הפעלה והשבתה של ממטב זמן סרק

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v16052251_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 27/10/2011