מוצרים אחרים

הסרת ההתקנה של Norton 360 Online

תוכל להסיר את Norton 360 Online מהמחשב בדרכים הבאות:

 • מ לוח הבקרה של Windows

 • מתפריט התחל

עליך להדפיס את נושא העזרה של הסרת ההתקנה של Norton 360 Online לפני שתמשיך בהסרת ההתקנה. במהלך הסרת ההתקנה, לא תוכל לגשת לעזרה מקוונת.

אם ברצונך להתקין מחדש את Norton 360 Online במחשב, עליך להסיר את התקנת Norton 360 Online מהמחשב. תוכל להתקין את המוצר מחדש בעזרת קובץ ההתקנה שהורדת מאתר האינטרנט של סימנטק או מתקליטור המוצר. כדי להתקין מחדש את Norton 360 Online, פעל בהתאם להליכי ההתקנה המופיעים במדריך למשתמש.

כדי להסיר את התקנת Norton 360 Online מ לוח הבקרה של Windows

 1. בסרגל המשימות של Windows, לחץ על התחל > לוח הבקרה.

 2. ב לוח הבקרה של Windows, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • ב-Windows XP, לחץ על הוספה או הסרה של תוכניות.

  • ב-Windows Vista, לחץ על תוכניות ותכונות.

  • ב-Windows 7, לחץ על תוכניות > תוכניות ותכונות.

   האפשרות תוכניות ב-Windows 7 זמינה בעת שאתה בוחר את האפשרות קטגוריה ברשימה הנפתחת הצג לפי.

 3. ברשימת התוכניות שהותקנו לאחרונה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • ב-Windows XP, לחץ על Norton 360 Online, ולאחר מכן לחץ על שנה/הסר.

  • ב-Windows Vista או Windows 7, לחץ על Norton 360 Online, ולאחר מכן לחץ על הסר התקנה/שנה.

 4. בדף שמופיע, ב בחר את העדפת הסרת ההתקנה שלך, בצע את אחת מהפעולות הבאות:

  בכוונתי להתקין מחדש מוצר של Norton. נא לעזוב מאחור את ההגדרות שלי.

  בעזרת אפשרות זו, תוכל לשמור את ההגדרות, הסיסמאות וההעדפות שלך עבור תכונות Norton לפני שתסיר את ההתקנה של Norton 360 Online

  בחר אפשרות זו אם ברצונך להסיר את ההתקנה של Norton 360 Online או של מוצר Norton אחר.

  הסר את כל פרטי המשתמש.

  בעזרת אפשרות זו תוכל להסיר לחלוטין את Norton 360 Online בלי לשמור את ההגדרות, הסיסמאות וההעדפות שלך

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על הפעל מחדש כעת (מומלץ) כדי להפעיל מחדש את המחשב.

  • לחץ על הפעל מחדש מאוחר יותר כדי להפעיל מחדש את המחשב מאוחר יותר.

  התקנת Norton 360 Online אינה מוסרת לחלוטין לפני שאתה מפעיל מחדש את המחשב.

כדי להסיר את התקנת Norton 360 Online מתפריט 'התחל'

 1. בשורת המשימות של Windows, לחץ על התחל > כל התוכניות > Norton 360 Online > הסרת Norton 360 Online.

 2. בדף שמופיע, ב בחר את סוג הסרת ההתקנה שלך, בצע את אחת מהפעולות הבאות:

  בכוונתי להתקין מחדש מוצר של Norton. שמור את ההגדרות שלי.

  בעזרת אפשרות זו, תוכל לשמור את ההגדרות, הסיסמאות וההעדפות שלך עבור תכונות Norton לפני שתסיר את ההתקנה של Norton 360 Online

  בחר אפשרות זו אם ברצונך להסיר את ההתקנה של Norton 360 Online או של מוצר Norton אחר.

  הסר את כל פרטי המשתמש.

  בעזרת אפשרות זו תוכל להסיר לחלוטין את Norton 360 Online בלי לשמור את ההגדרות, הסיסמאות וההעדפות שלך

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על הפעל מחדש כעת (מומלץ) כדי להפעיל מחדש את המחשב.

  • לחץ על הפעל מחדש מאוחר יותר כדי להפעיל מחדש את המחשב מאוחר יותר.

  התקנת Norton 360 Online אינה מוסרת לחלוטין לפני שאתה מפעיל מחדש את המחשב.

אודות Norton 360 Online

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v15972972_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 02/11/2011