מוצרים אחרים

AutoBlock של חדירה

כאשר Norton 360 Online מזהה התקפה על המחשב, הוא חוסם אוטומטית את החיבור, כדי להבטיח שהמחשב יהיה בטוח. אם מחשב מסוים ממשיך לשגר התקפה על המחשב שלך, Norton 360 Online מפעיל את 'AutoBlock של חדירה', כדי לחסום את המחשב התוקף. 'AutoBlock של חדירה' חוסם את כל התעבורה בין המחשב שלך לבין המחשב המשגר התקפה, למשך זמן מוגבל.

בעזרת האפשרויות שבחלון AutoBlock של חדירה, ניתן להפעיל או להשבית את 'AutoBlock של חדירה' למשך זמן מוגדר. ניתן גם להציג את מחשבים החסומים לבטל את החסימה שלהם או להגביל אותם. האפשרויות הן:

AutoBlock

הפעלה או כיבוי של 'AutoBlock של חדירה'

ניתן להגדיר את משך הזמן שבמהלכו Norton 360 Online אמור לחסום את החיבורים אל המחשבים המשגרים התקפה.

מחשבים שחסומים כרגע על-ידי AutoBlock

פירוט כתובות IP של מחשבים שנחסמו אוטומטית והפעולה שננקטה כלפי המחשבים החסומים כעת.

הסר חסימה

הסרת החסימה ממחשב שחסום כרגע על-ידי 'AutoBlock של חדירה'

הגבל

הגבלת מחשב שחסום כרגע על-ידי 'AutoBlock של חדירה'

כאשר מגבילים מחשב, Norton 360 Online חוסם בקביעות את כל תעבורה בין המחשב שלך לבין המחשב שהגבלת. תוכל לשנות את רמת האמון בחלון מפת רמת האמון.

הפעלה והשבתה של AutoBlock

ביטול חסימת מחשבים שמופעל בהם AutoBlock

חסימה לצמיתות של מחשב שנחסם על ידי AutoBlock

אודות מניעת חדירה

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v15911753_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 10/02/2011