מוצרים אחרים

השבתה והפעלה של עדכונים סדירים

עדכונים סדירים הם עדכונים תכופים ומהירים הנשלחים מדי 5 דקות, בין העדכונים המלאים. הקפד שהאפשרות עדכונים סדירים מופעלת תמיד. כך אתה מקבל הגנה מפני האיומים האחרונים, ללא פגיעה בביצועי המערכת או הפרעה במהלך העבודה המקוונת.

עליך להיות מחובר לאינטרנט, כדי לקבל את עדכוני ההגדרות האחרונים באמצעות השימוש בעדכונים סדירים. תוכל להפעיל או להשבית את עדכונים סדירים רק אם Automatic LiveUpdate במצב מופעל.

כדי להפעיל או להשבית את עדכונים סדירים

  1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

  2. בחלון הגדרות, תחת הגדרות מפורטות, לחץ על אנטי-וירוס.

  3. בחלון ההגדרות אנטי-וירוס, לחץ על הכרטיסייה תוכנת אנטי-ריגול ועדכונים.

  4. תחת Automatic LiveUpdate בשורה עדכונים סדירים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

    • כדי להשבית את האפשרות 'עדכונים סדירים', סובב את המתג הפעלה/השבתה ימינה למצב השבתה.

    • כדי להפעיל את האפשרות 'עדכונים סדירים', סובב את המתג הפעלה/השבתה שמאלה למצב הפעלה.

  5. בחלון הגדרות, לחץ על החל.

  6. לחץ על סגור.

אודות עדכונים סדירים

אודות LiveUpdate

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v15707710_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 01/10/2011