הצגת גרף ה-CPU וגרף הזיכרון

Norton 360 Online עוקב אחר השימוש של כלל המערכת במשאבי ה-CPU והזיכרון ואחר השימוש הספציפי של מוצרי Norton במשאבי ה-CPU והזיכרון. בכרטיסייה CPU ובכרטיסייה זיכרון שבראש גרף הביצועים מוצגים בהתאמה גרף ה-CPU וגרף הזיכרון.

אפשרויות שינוי גודל תצוגה מספקות תצוגה מוגדלת של גרף ה-CPU וגרף הזיכרון. לדוגמה, אם תבחר באפשרות 10 דקות, Norton 360 Online יציג את התצוגה המוגדלת של 10 הדקות האחרונות בגרף ה-CPU או בגרף הזיכרון. אם תבחר באפשרות 1 שבוע, Norton 360 Online יציג את גרף ה-CPU וגרף הזיכרון עבור השבוע האחרון.

כברירת מחדל, מוצג בגרפים זמן ביצועים ל-90 הדקות האחרונות.

כדי להציגאת את גרף ה-CPU ואת גרף הזיכרון

  1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על ביצועים.

  2. בחלון ביצועים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

    • כדי להציג את גרף ה-CPU, לחץ על הכרטיסייה CPU.

    • כדי להציג את גרף הזיכרון, לחץ על הכרטיסייה זיכרון.

    • כדי להגדיל או להקטין את הגרף, לחץ על 10 דקות, 30 דקות, יום 1, שבוע 1, או חודש 1 ליד האפשרות שינוי גודל תצוגה.

אודות גרף המעבד וגרף הזיכרון

קבלת נתונים היסטוריים על ניצלו משאבי ה-CPU והזיכרון

זיהוי תהליכים צורכי משאבים

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v15625060_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 25/08/2011