מוצרים אחרים

אודות מצב שקט

Norton 360 Online מספק פתרונות רבים ותכונות רבות לטיפול בווירוסים ובאיומי אבטחה אחרים. ב-Norton 360 Online מוצגות התראות והודעות כדי לדווח לך כיצד מזוהים ומטופלים וירוסים ואיומי אבטחה אחרים. כשאתה מבצע משימות חשובות במחשב, סביר להניח שתעדיף לא לקבל הודעות התראה כלשהן. Norton 360 Online מונע את הצגת ההתראות וההודעות ומשעה זמנית את מרבית הפעולות ברקע, בהתאם ל הגדרות מצב שקט שהופעלו.

Norton 360 Online מספק את האפשרויות הבאות תחת 'הגדרות מצב שקט':

מצב שקט

Norton 360 Online מאפשר לך להפעיל ידנית את האפשרות 'מצב שקט' לפרק זמן מוגדר.

זיהוי מסך מלא

'Norton 360 Online מפעיל אפשרות זו אוטומטית כאשר הוא מזהה יישום מסך מלא ומשבית אותה עם סיום השימוש ביישום המסך המלא.

מצב דומם

Norton 360 Online מפעיל אוטומטית אפשרות זו כאשר הוא מזהה משימת צריבה או משימת הקלטת טלוויזיה ב-Media Center. Norton 360 Online מפעיל את 'מצב שקט' באופן אוטומטי גם כאשר מפעילים תוכנית הכלולה ברשימה 'תוכניות במצב שקט. Norton 360 Online משבית את 'מצב שקט' כאשר מסתיים תהליך הצריבה או תהליך ההקלטה של תוכנית הטלוויזיה. Norton 360 Online משבית את 'מצב שקט' כאשר הוא מפסיק לזהות מופעים פועלים של תוכניות הכלולות ברשימה תוכניות במצב שקט.

בסמל Norton 360 Online מוצג מצב ההפעלה של 'מצב שקט' באזור ההודעות בקצה השמאלי (או הימני) של שורת המשימות. הסמל משתנה לסמל בצורת סהר כאשר 'מצב שקט' מופעל. Norton 360 Online גם מודיע לך לאחר השבתת התכונה 'מצב שקט'.

ניתן להציג את סיכום ההפעלות של 'מצב שקט' תחת הקטגוריות היסטוריה אחרונה, היסטוריה מלאה ו מצב שקט ברשימה הנפתחת הצג שבחלון היסטוריית אבטחה.

הסיכום כולל את המידע הבא:

  • מצב הפעלה או מצב השבתה של 'מצב שקט'

  • שימוש בהגדרות המצב השקט, כגון 'מצב שקט' או מצב דומם'

  • סוג התוכנית שמפעילה את 'מצב שקט', כמו צריבת דיסק או הקלטת טלוויזיה

  • שם התוכנית הספציפית למשתמש שמפעילה את 'מצב שקט'

  • התאריך והשעה שבהם התכונה 'מצב שקט' מופעלת או מושבתת

  • תחת 'חומרה' מוצגת רמת הסיכון של הפריט שנבחר.

אודות 'מצב שקט' המופעל ידנית

הפעלה אוטומטית והשבתה אוטומטית של 'מצב שקט'

אודות 'מצב שקט' המופעל אוטומטית

אודות מצב שקט

אודות הגדרות מנהלתיות

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v15624542_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 31/10/2011