מוצרים אחרים

הצגת הקבצים באמצעות Norton Insight

Norton Insight מספק מידע על קבצים שיש בהם עניין שנמצאים במחשב שלך. Norton 360 Online מאפשר להציג קטגוריות קבצים ספציפיות בהתאם לאפשרות שתבחר בחלון Norton Insight - דירוגי יישומים.

הרשימה הנפתחת הזמינה בחלון Norton Insight - דירוגי יישומים מספקת את האפשרויות הבאות.

כל התהליכים שפועלים

הצגת כל התהליכים הפועלים במחשב בנקודת הזמן שבה בחרת באפשרות זו.

כל הקבצים

הצגת כל הקבצים שיש בהם עניין.

אתחל פריטים

הצגת התוכניות שמופעלות בעת הפעלת המחשב.

כל המודולים הטעונים

רשימת הקבצים והתוכניות שטעונים בשטח הזיכרון המוקצה לתוכניות.

השפעה הרבה ביותר על הביצועים

הצגת התוכניות שצורכות את מירב המשאבים של המחשב.

Norton 360 Online מציג רשימה של 10 המשאבים המשפיעים במיוחד על המחשב שלך.

שימוש הקהילה המרבי

רשימת הקבצים שהקהילה עושה בהם שימוש מרבי.

קבצים שהמשתמש נותן בהם אמון

רשימת הקבצים שיש בהם עניין שסימנת ידנית כמהימנים בחלון מידע מפורט על קובץ.

קטגוריה זו אינה כוללת את הקבצים שאינם שייכים לקבצים שיש בהם עניין, גם אם סימנת אותם ידנית כקבצים מהימנים. עם זאת, Norton 360 Online אינו כולל את כל הקבצים שסומנו ידנית כמהימנים בסריקה של Norton 360 Online, כאשר מגדירים את פרופילי ביצועי סריקה בתור אמון גבוה.

ניתן גם להסיר את אמון המשתמש מכל הקבצים שיש בהם עניין, שאתה מסמן ידנית כקבצים מהימנים. ניתן להשתמש באפשרות הסר את אמון המשתמש מכולם שלצד הרשימה הנפתחת, כדי להסיר את אמון המשתמש.

קבצים לא מהימנים

רשימת הקבצים שאינם Norton Trusted ‏(Norton אינו נותן בהם אמון).

ניתן לסמן ידנית את כל הקבצים שאינם מהימנים בתור מהימנים, על-ידי לחיצה על האפשרות תן אמון בכל הקבצים שלצד הרשימה הנפתחת.

ניתן להציג פרטי קובץ כמו שם קובץ, רמת אמון, שימוש על ידי הקהילה, ניצול משאבים ודירוג יציבות. ייתכנו מקרים, שבהם רמת הוודאות של הקובץ השתנתה או שתהליך שפועל הפסיק לפעול. ניתן לרענן את החלון Norton Insight - דירוג יישומים כדי לעדכן את רשימת הקבצים ואת פרטי הקבצים. מד הכיסוי מספק תצוגה גרפית של אחוז הקבצים ש-Norton נותן בהם אמון ושל סך כל הקבצים שיש בהם עניין. ככל שהאחוז גבוה יותר, זמן סריקת הקבצים מתקצר.

כדי להציג את הקבצים באמצעות Norton Insight

  1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על אבטחת מחשב ולאחר מכן לחץ על הפעל את Norton Insight.

  2. בחלון Norton Insight - דירוג יישומים, בחר אפשרות מתוך הרשימת הנפתחת הצג כדי להציג קטגוריה של קבצים.

    ייתכן שתצטרך לגלול לאורך החלון כדי להציג את כל הקבצים המופיעים באזור הפרטים.

  3. לחץ על סגור.

כדי לרענן את רשימת הקבצים

  • בחלון Norton Insight - דירוג יישומים, בראש סמל הקובץ, לחץ על הסמל רענן.

רמת האמון של קובץ

הגדרת התצורה של פרופילי ביצועי סריקה

אודות Norton Insight

אודות System Insight

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v15624052_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 28/10/2011