מוצרים אחרים

אודות עריכת כרטיסים

בעזרת האפשרות ערוך כרטיסים ב-Identity Safe תוכל לנהל את המידע האישי שלך, כגון שם, תאריך לידה, כתובת דוא"ל ופרטי כרטיס אשראי - במקום אחד.

תוכל להשתמש במידע שאתה מאחסן בכרטיסים כדי לבצע את הפעולות הבאות:

  • מילוי אוטומטי של טפסים

  • שליחת מידע רגיש בלי שתצטרך להקליד אותו בזמן שאתה מחובר לרשת

באופן זה, Identity Safe מגנה עליך מפני תוכנות רישום הקשות שגונבות את זהותך ומנצלות אותה לרעה.

אתרי אינטרנט מסוימים כוללים טפסים ממוחשבים עם שדות למילוי פרטי כרטיס אשראי או מידע אישי אחר. התפריט Identity Safe ב- Norton Toolbar מציג את רשימת הכרטיסים שיצרת לצורך מילוי אוטומטי. ניתן גם לבחור כרטיס מתוך הרשימה לצורך מילוי טפסים אוטומטי.

ניתן להוסיף, להציג, לערוך ולשכפל פרטים של כל כרטיס שיוצרים. ניתן גם למחוק כרטיס במקרה שאינו נחוץ יותר.

בנוסף, האפשרות 'ערוך כרטיסים' כוללת את התכונות הבאות:

  • הקצאת סיסמת אבטחה לכרטיס, כדי להתגונן מפני שימוש לרעה במידע הרגיש ובמידע האישי שלך

  • זיהוי דפי האינטרנט הכוללים טפסים ולהציג מייד חלון מוקפץ ובו רשימת כרטיסים

  • תצוגה מהירה של כל כרטיס שאינו מוגן על-ידי סיסמה

    Identity Safe מספק אבטחה נוספת לכרטיסים המוגנים על-ידי סיסמה, בכך שאינו מציג את תקציר פרטי הכרטיס

כשאתה נמצא בדף אינטרנט המכיל טפסים, בשורת התפריט למלא שדות בדף זה? ב- Norton Toolbar יוצגו הכרטיסים ששמרת. תוכל ללחוץ על האפשרות מלא טופס בשורת התפריט למלא שדות בדף זה? ובחר את הכרטיס שברצונך לקחת ממנו פרטים למילוי אתר האינטרנט. תוכל גם להשתמש באפשרות מלא בעזרת כרטיס זהוי שבתפריט Identity Safe כדי לבחור את הכרטיסים המבוקשים.

הוספת כרטיסים

עריכה, מחיקה, או שכפול כרטיסים

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v15610368_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 25/08/2011