מוצרים אחרים

הגדרה אי הכללות של פנקס הכתובות

בעת הוספת כתובת דוא"ל לרשימה 'אי הכללות של פנקס הכתובות', התכונה Norton AntiSpam אינה מייבאת את הכתובת אל רשימת המורשים ואל רשימת החסומים. אם אתה מוחק כתובת דוא"ל מרשימת המורשים או החסומים, Norton AntiSpam אינו מוסיף את הכתובת אל רשימת אי ההכללה של ספרי הכתובות. עם זאת, אם תמחק כתובת דוא"ל שהוספת ידנית לרשימת המורשים או החסומים, Norton AntiSpam לא יוסיף את הכתובת לרשימת אי ההכללות של פנקס הכתובות.

לא ניתן להוסיף שם תחום לרשימת אי ההכללות של פנקס הכתובות. בעת מחיקת שם תחום מתוך הרשימה רשימת המורשים או מתוך רשימת החסומים', Norton AntiSpam אינה מוסיפה אוטומטית את שם התחום אל רשימת 'אי הכללות של פנקס הכתובות'.

ניתן להגדיר 'אי הכללות של פנקס הכתובות' לפני שמייבאים את פנקס הכתובות. הוסף ל'אי הכללות של פנקס הכתובות' את כל כתובות הדוא"ל שאינך רוצה לייבא מתוך פנקס הכתובות של תוכנית הדוא"ל שלך.

כדי להוסיף ערכים לרשימה 'אי הכללות של פנקס הכתובות'

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

 2. בחלון הגדרות, תחת הגדרות מפורטות, לחץ על תוכנת אנטי-ריגול.

 3. בכרטיסייה מסנן, בשורה אי הכללות של פנקס הכתובות, לחץ על הגדר תצורה.

 4. בחלון אי הכללות של פנקס הכתובות, לחץ על הוסף.

 5. בתיבת הדו-שיח הוסף כתובת דוא"ל, הזן את כתובת הדוא"ל.

  לחילופין, הזן את השם המתאים לכתובת הדוא"ל לצורך זיהוי פשוט יותר.

 6. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח הוסף כתובת דוא"ל.

 7. לחץ על אישור כדי לשמור את השינויים ולסגור את החלון אי הכללות של פנקס הכתובות.

כדי לערוך או למחוק ערכים ברשימה 'אי הכללות של פנקס הכתובות'

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

 2. בחלון הגדרות, תחת הגדרות מפורטות, לחץ על תוכנת אנטי-ריגול.

 3. בכרטיסייה מסנן, בשורה אי הכללות של פנקס הכתובות, לחץ על הגדר תצורה.

 4. בחלון אי הכללות של פנקס הכתובות, בחר בפריט שברצונך לטפל בו.

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לערוך פריט, לחץ על ערוך כדי לפתוח את החלון ערוך כתובת דוא"ל, ערוך את הפרטים ולחץ על אישור.

  • כדי למחוק פריט, לחץ על הסר.

 6. לחץ על אישור כדי לשמור את השינויים ולסגור את החלון אי הכללות של פנקס הכתובות.

זיהוי שולחי דואר זבל

זיהוי שולחים מורשים

אודות ההגדרות של Norton AntiSpam

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v15587232_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 31/10/2011