מוצרים אחרים

Norton Insight - דירוגי יישומים

Norton Insight מאפשר ביצוע של סריקות חכמות במחשב. הוא משפר את ביצועי הסריקה של Norton 360 Online בכך שמאפשר לסרוק פחות קבצים, בלי שהדבר יסכן את אבטחת המחשב.

בראש החלון Norton Insight - דירוגי יישומים יוצגו הנתונים הסטטיסטיים הבאים:

רמת אמון

מראה את רמת האמון הממוצעת של הקבצים במחשב.

רמות האמון של הקבצים מקובצות לפי הקטגוריות הבאות:

 • מהימן : רשימת הקבצים המוגדרים כ- Norton Trusted ‏(קבצים ש-Norton נותן בהם אמון).

 • טובה : סימנטק מדרגת את הקבצים הטובים באופן הבא:

  • אם לקובץ שני קווים ירוקים, סימנטק תדרג אותו כטוב.

  • אם לקובץ קו ירוק אחד, סימנטק תדרג אותו כמבטיח.

 • לא מוכחת : אין לסימנטק מספיק מידע על הקובץ כדי להקצות לו רמת אמון.

 • גרועה : לסימנטק יש סימנים מעטים בלבד המעידים כי הקובץ אינו מהימן.

אפשר גם להציג את הפרטים הבאים מתחת לגרף רמת אמון :

 • מהימן במחשב : המספר הממוצע של קבצים בעלי רמת אמון 'גבוהה', קבצים מסוג Norton Trusted (קובץ ש-Norton נותן בו אמון) וקבצים שקיבלו את אמון המשתמשים, במחשב שלך.

 • קבצים מהימנים - ממוצע קהילה : המספר הממוצע של קבצים בעלי רמת אמון 'גבוהה', קבצים מסוג Norton Trusted (קובץ ש-Norton נותן בו אמון) וקבצים שקיבלו את אמון המשתמשים, במחשב שלך. סימנטק אוספת את המידע מ-Norton Community.

שכיחות

מראה את ממוצע השכיחות הגבוהה של הקבצים במחשב בקרב המשתמשים.

הקטגוריות הבאות מתארות את שכיחות הקבצים במחשב בקרב המשתמשים:

 • מעט מאד משתמשים : קבצים ששכיחותם בקרב המשתמשים נמוכה מאד.

 • מעט משתמשים : קבצים ששכיחותם בקרב המשתמשים ממוצעת.

 • משתמשים רבים : קבצים ששכיחותם בקרב המשתמשים גבוהה.

אפשר גם להציג את הפרטים הבאים מתחת לגרף שכיחות :

 • שכיחות גבוהה במחשב : המספר הממוצע של קבצים בעלי שכיחות גבוהה במחשב.

 • ממוצע קהילה - שכיחות גבוהה : המספר הממוצע של קבצים בעלי שכיחות גבוהה בקרב משתמשי Norton Community.

יציבות

מראה את דירוג היציבות של הקבצים במחשב.

דירוג היציבות תלוי בתדירות שבה התוכנית קורסת. להלן דירוגי היציבות השונים:

 • אמינות ללא פשרות : מציין שהתוכנית אמינה.

 • יציב : מציין שהתוכנית יציבה יחסית. אך היא קורסת לעתים.

 • מעט לא יציבה : מציין שהתוכנית מעט לא יציבה.

 • לא יציבה : מציין שהתוכנית אינה יציבה.

 • מאוד לא יציבה : מציין שהתוכנית קורסת לעתים תכופות.

 • דירוג היציבות אינו ידוע : מציין שהיסטוריית הקריסות של התוכנית אינה ידועה.

דירוגי היציבות משתנים בהתאם למערכת ההפעלה.

Norton Network

מראה את הפרטים אודות הקבצים הטובים והגרועים הידועים.

תוכל להציג את מספר הקבצים המהימנים הנמצאים Norton Community. תוכל גם להציג את מספר הקבצים הכולל שסימנטק מנתחת במסגרת Norton Community.

Norton Insight מספק מידע על קבצים שיש בהם עניין שנמצאים במחשב שלך. הרשימה הנפתחת הזמינה בחלון Norton Insight - דירוגי יישומים מאפשרת להציג קטגוריות ספציפיות של קבצים בהתאם לאפשרות שתבחר. האפשרויות הן:

כל התהליכים שפועלים

הצגת כל התהליכים הפועלים במחשב בנקודת הזמן שבה בחרת באפשרות זו.

כל הקבצים

הצגת כל הקבצים שיש בהם עניין.

אתחל פריטים

הצגת התוכניות שמופעלות בעת הפעלת המחשב.

כל המודולים הטעונים

רשימת הקבצים והתוכניות שטעונים בשטח הזיכרון המוקצה לתוכניות.

השפעה הרבה ביותר על הביצועים

הצגת התוכניות שצורכות את מירב המשאבים של המחשב.

Norton 360 Online מציג רשימה של 10 המשאבים המשפיעים במיוחד על המחשב שלך.

שימוש הקהילה המרבי

רשימת הקבצים שהקהילה עושה בהם שימוש מרבי.

קבצים שהמשתמש נותן בהם אמון

רשימת הקבצים שיש בהם עניין שסימנת ידנית כמהימנים בחלון מידע מפורט על קובץ.

קטגוריה זו אינה כוללת את הקבצים שאינם שייכים לקבצים שיש בהם עניין, גם אם סימנת אותם ידנית כקבצים מהימנים. עם זאת, Norton 360 Online אינו כולל את כל הקבצים שסומנו ידנית כמהימנים בסריקה של Norton 360 Online, כאשר מגדירים את פרופילי ביצועי סריקה בתור אמון גבוה.

ניתן גם להסיר את אמון המשתמש מכל הקבצים שיש בהם עניין, שאתה מסמן ידנית כקבצים מהימנים. ניתן להשתמש באפשרות הסר את אמון המשתמש מכולם שלצד הרשימה הנפתחת, כדי להסיר את אמון המשתמש.

קבצים לא מהימנים

רשימת הקבצים שאינם Norton Trusted ‏(Norton אינו נותן בהם אמון).

ניתן לסמן ידנית את כל הקבצים שאינם מהימנים בתור מהימנים, על-ידי לחיצה על האפשרות תן אמון בכל הקבצים שלצד הרשימה הנפתחת.

ניתן להציג את הפרטים הבאים של קובץ מסוים:

שם קובץ

השם של הקובץ.

ניתן לדעת את סוג הקובץ לפי סמל הקובץ. בנוסף, ניתן ללחוץ על שם של קובץ כדי לקבל פרטים נוספים על הקובץ בחלון מידע מפורט על קובץ.

רמת אמון

רמת האמון של הקובץ.

סימנטק מנתחת פרטים מסוימים הנוגעים לקובץ, כגון החתימה הדיגיטלית וערך Hash כדי לקבוע את רמת האמון של הקובץ.

סימנטק מתייגת את הקבצים באופן הבא:

 • אם לקובץ שלושה קווים ירוקים, סימנטק תתייג אותו כ Trusted (קובץ ש-Norton נותן בו אמון). בקבצים בעלי שלושת הפסים הירוקים מוצג טקסט צץ Norton Trusted (קובץ ש-Norton נותן בו אמון) כאשר אתה מעביר את מצביע העכבר מעל הקווים הירוקים. שורות המציגות קבצים מהימנים מתחילות ומסתיימות בפס ירוק מאונך.

 • אם לקובץ שני קווים ירוקים, סימנטק תתייג אותו כ טוב.

 • אם לקובץ קו ירוק אחד, סימנטק תתייג אותו כ מבטיח.

אם יש לך פריט שרמת האמון לא מוכחת או גרועה, תוכל להכניס אותו להסגר.

שכיחות

מספקת את רמת השימוש של הקהילה בקובץ מסוים.

ניתן גם להציג את רמת השימוש של הקהילה בקובץ, כדי לקבוע את הלגיטימיות של קובץ זה. סימנטק מפעילה שיטה סטטיסטית מחמירה כדי להעריך את רמת המהימנות של קובץ וכדי לסווג אותו כקובץ טוב.

ניצול משאב

הצגת ההשפעה של תהליך מסוים על ביצועי המחשב.

פרטי הביצועים מופיעים עבור התהליכים שפועלים בלבד.

יציבות

מציג את דירוג היציבות של התוכנית. דירוג היציבות תלוי בתדירות שבה התוכנית קורסת.

דירוגי היציבות הם גלובליים ואינם ספציפיים לאזור מסוים. דירוגי היציבות עשויים להשתנות בהתאם למערכת ההפעלה.

ודא שהמחשב מחובר לאינטרנט, כדי לקבל את המצב העדכני של רמת האמון, ה שכיחות ו ניצול המשאב.

בפינה העליונה הימנית, תוכל להציג את אחוז הקבצים המהימנים והקבצים שיש לסרוק. ככל שהאחוז גבוה יותר, זמן סריקת הקבצים מתקצר. ניתן לרענן את החלון Norton Insight - דירוגי יישומים, כדי לעדכן את רשימת הקבצים ואת רמת האמון של הקבצים.

הגדרות פרופיל ביצועי סריקה מאפשרות להגדיר את אופן סריקת המחשב על-ידי Norton 360 Online בהתאם לחתימה הדיגיטלית ולרמת הוודאות של הקבצים. כדי הפוך את תהליך הסריקה של Norton 360 Online קל, מהיר ואפקטיבי יותר, ניתן לא לכלול בסריקות את הקבצים שיש להם חתימות דיגיטלית ידועות או רמת ודאות גבוהה. האפשרויות הן:

סריקה מלאה

בצע סריקה מלאה של המחשב

אמון רגיל

אל תכלול בסריקה קבצים מסוג Norton Trusted (קובץ ש-Norton נותן בו אמון). זוהי אפשרות ברירת המחדל.

אמון גבוה

אל תכלול בסריקה קבצים מסוג Norton Trusted, קבצים שהמשתמש נותן בהם אמון, קבצים טובים עם רמת ודאות גבוהה וקבצים בעלי חתימות דיגיטליות ידועות.

ניתן להשתמש באפשרות בדוק קובץ מסוים, כדי להציג פרטים של קובץ שיש בו עניין בחלון מידע מפורט על קובץ. ניתן גם ללחוץ על שם של קובץ בחלון Norton Insight - דירוגי יישומים, כדי לקבל פרטים נוספים על הקובץ.

אודות System Insight

רמת האמון של קובץ

הגדרת התצורה של פרופילי ביצועי סריקה

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v15472472_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 04/10/2011