מוצרים אחרים

אודות Norton Insight

Norton Insight מאפשר ביצוע של סריקות חכמות במחשב. הוא משפר את ביצועי הסריקה של Norton 360 Online בכך שמאפשר לסרוק פחות קבצים, בלי שהדבר יסכן את אבטחת המחשב.

סריקה של Norton 360 Online מסוגלת לזהות איומים במחשב שלך בדרכים הבאות:

שיטת הרשימה השחורה

במרווחי זמן קבועים, Norton 360 Online מקבלת מסימנטק עדכוני הגדרות. עדכונים אלה מכילים חתימות של איומים ידועים. בכל פעם ש-Norton 360 Online מקבל עדכוני הגדרות, הוא מבצע סריקה של כל הקבצים הזמינים במחשב. הוא משווה את חתימת הקבצים לחתימות של איומים ידועים, במטרה לזהות אם איומים אלה נמצאים במחשב שלך.

שיטת הרשימה הלבנה

Norton 360 Online מקבל מידע ספציפי על קבצים שיש בהם עניין ושולח את המידע אל סימנטק בזמן שהמחשב במצב סרק. המידע כולל פריטיםכגון שם הקובץ, גודל הקובץ ומפתח Hash. סימנטק מנתחת את המידע של כל קובץ שיש בו עניין ואת ערך ה-Hash הייחודי שלו ומקצה לקובץ רמת וודאות. שרת Symantec מאחסן את פרטי ערך Hash ואת רמת ההוודאות של קבצים שיש בהם עניין. השרת מספק את הפרטים מייד לאחר פתיחת החלון Norton Insight - דירוג יישומים. כל שינוי בקובץ, ואף הקטן ביותר, משנה את ערך ה-Hash ואת רמת הוודאות שלו. בדרך-כלל, קבצים שיש בהם עניין שייכים למערכת ההפעלה או ליישומים ידועים, והם לעולם לא משתנים. אין צורך לסרוק או לעקוב מחדש אחר קבצים אלה. למשל, הקובץ Excel.exe לעולם אינו משתנה, אך נהוג לסרוק אותו דרך שגרה.

סימנטק מקצה את רמות הוודאות הבאות לקבצים שיש בהם עניין:

מהימנה

סימנטק מנתחת את הקובץ כקובץ מהימן על-סמך ההערכה הסטטיסטית שמתבצעת לגבי הקבצים העומדים לרשות Norton Community (הקהילה של Norton).

אם לקובץ שלושה קווים ירוקים, סימנטק תדרג אותו כ Norton Trusted (קובץ ש-Norton נותן בו אמון).

בקבצים בעלי שלושת הפסים הירוקים מוצג טקסט צץ Norton Trusted (קובץ ש-Norton נותן בו אמון) כאשר אתה מעביר את מצביע העכבר מעל הקווים הירוקים.

גבוהה

סימנטק מנתחת את הקובץ כקובץ טוב, על-סמך ההערכה הסטטיסטית שמתבצעת לגבי הקבצים העומדים לרשות Norton Community (הקהילה של Norton).

סימנטק מדרגת את הקבצים המהימנים באופן הבא:

  • אם לקובץ שני קווים ירוקים, סימנטק תדרג אותו כ טוב.

  • אם לקובץ קו ירוק אחד, סימנטק תדרג אותו כ מבטיח.

לא מוכחת

אין לסימנטק מספיק מידע על הקובץ כדי להקצות לו רמת אמון.

גרועה

לסימנטק יש סימנים מעטים בלבד המעידים כי הקובץ אינו מהימן.

Norton 360 Online מספק גם פרופילים שונים לצורך הגדרת התצורה של ביצועי הסריקה. בעת שימוש בפרופיל סריקה מלאה, Norton 360 Online סורק את המחשב בשיטת הרשימה השחורה. הוא סורק את כל הקבצים שבמחשב כנגד חתימות שקיבל במהלך עדכוני ההגדרות. בעת השימוש בפרופיל אמון סטנדרטי או אמון גבוה, Norton 360 Online פועל בשיטת הרשימה הלבנה כדי לסרוק את הקבצים על-סמך רמת הוודאות שלהם. באופן זה, Norton 360 Online מקטין משמעותית את הזמן הנחוץ לסריקה מלאה לצורך גילוי איומי אבטחה במחשב.

שיטת הרשימה הלבנה של Norton Insight מסייעת גם לגילוי היוריסטי של יישומים חשודים. בדרך-כלל, התפקוד של יישומים מוכרים וידועים נראית זהה לזו של יישומים לא מוכרים. התנהגות כזו גורמת לזיהוי שגוי של יישומים מהימנים כיישומים חשודים, ולכן היא מחייבת את יישומי האבטחה לקיים סף גילוי היוריסטי. עם זאת, שמירה על סף גילוי נמוך אינה מספקת הגנה היוריסטית מלאה מפני יישומים זדוניים. Norton 360 Online משתמש בשיטת הרשימה הלבנה, כדי לקיים סף גילוי היוריסטי גבוה. הוא אינו כולל יישומים מוכרים וידועים בתהליך הזיהוי ההיוריסטי, כדי להימנע מזיהוי כוזב של יישומים כאלה וכדי להבטיח שיעור גילוי גבוה של יישומים זדוניים.

הצגת הקבצים באמצעות Norton Insight

רמת האמון של קובץ

הגדרת התצורה של פרופילי ביצועי סריקה

אודות System Insight

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v15472458_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 27/09/2011