מוצרים אחרים

מניעת חדירה

'מניעת חדירה' סורקת את כל תעבורת הרשת שמגיעה למחשב שלך או יוצאת ממנו, ומשווה מידע זה לקבוצה של חתימות התקפה. חתימות התקפה כוללות מידע המזהה את ניסיונו של התוקף לנצל פגיעות ידועה במערכת ההפעלה או בתוכנית. אם המידע מתאים לחתימת התקפה מסוימת, 'מניעת חדירה' מתעלמת אוטומטית מהחבילה ומנתקת את החיבור למחשב ששלח את הנתונים. פעולה זו מגינה על המחשב מפני השפעה כלשהי של ההתקפה. 'מניעת חדירה' מגינה על המחשב מפני ההתקפות הנפוצות ביותר באינטרנט.

הסריקה של 'מניעת חדירה' המתבצעת לגבי כל בקשה שמגיעה מהתקנים הניגשים למחשב שלך, מגדילה את משך הסריקה ומקטנה את מהירות העבודה של המחשב ברשת. ניתן להקטין את משך הסריקה ולשפר את מהירות העבודה של המחשב ברשת, על-ידי אי הכללה של ההתקנים המהימנים בסריקה של 'מניעת חדירה'. אם אתה בטוח שהתקן מסוים ברשת שלך בטוח, תוכל לשנות את רמת האמון שלו ל'אמון מלא'. באפשרותך לבחור שלא לכלול את ההתקנים המהימנים הללו בסריקה של 'מניעת חדירה'.

'מניעת חדירה' מסתמכת על רשימה מקיפה של חתימות התקפה כדי לזהות פעילות רשת חשודה ולחסום אותה. במקרים מסוימים, פעילות רשת שגרתית עלולה להיראות כמו חתימת התקפה. ייתכן שתרצה לקבל התראות חוזרות לגבי התקפות אפשריות. אם ידוע לך שההתקפות שמפעילות את ההתרעות הללו הן בטוחות, תוכל ליצור החרגות לחתימה המתאימה לפעילות השגרתית.

תוכל גם להגדיר את Norton 360 Online כך שיתריע בפניך בעת גילוי חתימה מסוימת. תוכל גם להשבית את ההתראות לגבי חתימות מסוימות או את כל הפעולות של 'מניעת חדירה'.

ניתן להפעיל או להשבית את 'מניעת חדירה'. בעת הפעלת 'מניעת חדירה', ניתן להשתמש באפשרויות השונות הזמינות לתכונה זו, כדי להתאים אישית את דרך הניטור ואופן התגובה של חומת האש לגבי תקשורת נכנסת חשודה.

כאשר 'מניעת חדירה' במצב מושבת, המחשב שלך אינו מוגן כיאות מפני איומי האינטרנט ומפני סיכוני אבטחה.

'מניעת חדירה' כוללת את האפשרויות הבאות:

AutoBlock של חדירה

מאפשרת להגדיר את משך הזמן שבמהלכו Norton 360 Online אמור לחסום חיבורים אל המחשבים המשגרים התקפה.

כאשר מזוהה התקפה על המחשב, החיבור נחסם אוטומטית, כדי להבטיח שהמחשב יהיה בטוח. אם מחשב מסוים ממשיך לשגר התקפה על המחשב שלך, 'AutoBlock של חדירה', יכולה להפעיל את AutoBlock. AutoBlock חוסמת את כל התעבורה שמקורה במחשב התוקף למשך זמן מוגבל, גם אם התעבורה הנכנסת אינה שיטת התקפה מוכרת. ניתן להציג את המחשבים המופיעים ברשימת החסומים של AutoBlock.

חתימות חדירה

הצגת רשימת החתימות של 'מניעת חדירה'.

ניתן להשתמש באפשרות זו גם כדי לא לכלול חתימות מסוימות ברשימת החתימות העוברות ניטור או הגורמות להתראות.

הודעות

קובעת אם להודיע לך בעת זיהוי של פעילויות של 'מניעת חדירה'.

ניתן להשבית את ההודעות עבור חתימות מסוימות של 'מניעת חדירה' בחלון חתימות חדירה.

רשימת אי הכללה

מאפשרת לנקות לצמיתות את רשימת אי ההכללה ולהסיר את כל ההתקנים.

אם אתה בטוח שהתקן מסוים ברשת שלך בטוח, תוכל לשנות את רמת האמון שלו ל'אמון מלא'. ניתן לא לכלול את ההתקנים המהימנים הללו בסריקה של 'מניעת חדירה'. התקנים בעלי סיווג 'אמון מלא' שאינם כלולים בסריקת 'מניעת חדירה', מתווספים לרשימת אי הכללה של 'מניעת חדירה'. אם תגלה כי התקן כלשהו שלא כללת בסריקה למניעת חדירה נגוע בסיכון, תוכל ללחוץ על מחק לצמיתות ולהסיר את כל ההתקנים מרשימת אי ההכללה.

אם תשבית את התכונה 'מניעת חדירות', לא תוכל להתאים את האפשרויות שלה.

אודות מניעת חדירה

השבתה או הפעלה הודעות מניעת חדירה

אודות רשימת אי-הכללה של מניעת חדירה

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v15471442_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 04/11/2011