מוצרים אחרים

חומת אש חכמה

'חומת אש חכמה' עוקבת אחרי חילופי התקשורת בין המחשב שלך לבין מחשבים אחרים באינטרנט.

חומת האש חוסמת האקרים ותעבורה בלתי מורשית אחרת, בשעה שהיא מאפשרת מעבר של תעבורה מורשית. הקפד ש'חומת אש חכמה' תהיה מופעלת בכל עת; השבתה של 'חומת אש חכמה' מקטינה את ההגנה על המחשב שלך.

בעזרת האפשרויות של חומת אש חכמה ניתן להפעיל את התכונות הכלליות של חומת האש ולהתאים אישית את היציאות משמשות את המחשב שלך כדי לגשת לדפי אינטרנט. האפשרויות הן:

פרוטוקולים לא שגרתיים

אפשרות זו קובעת כיצד חומת האש החכמה מטפלת בפרוטוקולים לא נפוצים, כגון Internet Group Management Protocol ‏(IGMP) ו-IPv6 Hop-by-Hop Option ‏(HOPOPT).

איפוס חומת אש

החזרת חומת האש החכמה למצב ברירת המחדל שלה, כך שכל הכללים וההגדרות שלה הם בתצורה המומלצת. לפיכך, Norton 360 Online מציג לך תיבת דו-שיח עם בקשה לאישור ברגע שאתה רוצה לאפס את חומת האש.

איפוס חומת האש יגרום להסרת כל הכללים או ההגדרות המותאמים אישית שהגדרת. איפוס חומת האש מנקה את רשימת המחשבים המיועדים לחסימה אוטומטית - AutoBlock. כאשר אפשרות זו מוגדרת, חומת האש מסירה גם את כל המחשבים והרשתות מרשימות הפריטים המהימנים והמוגבלים של בקרת אמון.

במערכת Windows XP, ‏Norton 360 Online מציג לך בקשה לבחור את רמת האמון של הרשת לאחר שאיפסת את חומת האש. ההתראה מוצגת רק אם המחשב עומד בקריטריונים הבאים:

  • עליך לכוון את האפשרות 'בקרה אוטומטית של שיתוף קבצים ומדפסות' למצב שאל אותי

  • למחשב שלך חייב להיות לפחות משאב משותף אחד או מערכת הפעלה Windows מגרסה Media Center.

  • על המחשב שלך להשתמש בטווח כתובות IP פרטי

  • על המחשב שלך להיות מחובר לחיבור אלחוטי או קווי מאובטח

יציאות חסומות נסתרות

מבטיחה כי יציאות מערכת אינן מגיבות לניסיונות התחברות.

אפשרות זו מונעת מיציאות המערכת את האפשרות להגיב לניסיונות התחברות ממחשבים אחרים באמצעות פרטי מקור או יעד שגויים.

מסנן פרוטוקול עם מצב

מאפשר אוטומטית תעבורת אינטרנט שמתאימה לחיבורים שפותח יישום מסוים.

סמן אפשרות זו כדי לבצע את הפעולות הבאות:

  • נתח את תעבורת הרשת שנכנסת למחשב שלך.

  • חסום את היישומים החשודים שמנסים להתחבר למחשב שלך.

בקרה אוטומטית של שיתוף קבצים ומדפסות

מאפשר למחשבים ברשת לשתף משאבים, כגון קבצים, תיקיות ומדפסות (המחוברים בצורה מקומית).

חלק מהתכונות של Windows 7, כגון 'חוויית מדיה ביתית' (Home Media Experience), פועלות רק כאשר רמת האמון של הרשת שאליה מחובר המחשב שלך, מוגדרת בתור 'משותפת' או 'אמון מלא'. כאשר 'בקרה אוטומטית של שיתוף קבצים ומדפסות' במצב מופעל, היא מגדירה את רמת האמון של הרשת בתור 'משותפת', בתנאי שיש התאמה לשאר קריטריוני האבטחה כגון:

  • למחשב שלך חייב להיות לפחות משאב משותף אחד או מערכת הפעלה Windows מגרסה Media Center.

  • על המחשב שלך להשתמש בטווח כתובות IP פרטי

  • על המחשב שלך להיות מחובר לחיבור אלחוטי או קווי מאובטח

ניתן להגדיר אפשרות זו במצב מופעל או מושבת. במערכת Windows XP, ניתן גם לקבוע אפשרות זו בתור שאל אותי. במקרה זה, Norton 360 Online מציג בקשת אישור לפני שהוא מסווג רשת חדשה שהמחשב שלך מחובר אליה, בתור 'משותפת' או 'מוגנת'. הבקשה מוצגת רק אם קיימת התאמה לקריטריוני האבטחה לצורך שיתוף.

חסום את כל תעבורת הרשת

חוסמת את על תקשורת הרשת הנכנסת למחשב שלך והיוצאת ממנו.

אודות חומת האש החכמה

השבתה או הפעלה של 'חומת אש חכמה'

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v15471406_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 30/10/2011