מוצרים אחרים

מפת אבטחת הרשת

הגדרות 'מפת אבטחת הרשת' מאפשרות להגדיר את תצורת יציאת התקשורת שבה משתמשים מוצרי Norton כדי לתקשר בינם לבין עצמם. ניתן גם להגדיר אם להציג את החלון סקירת אבטחת רשת בעת פתיחת מפת אבטחת הרשת.

תוכל להשתמש באפשרות הגדר תצורה שבשורה מפת אבטחת רשת, כדי לגשת אל החלון מפת אבטחת רשת. החלון מפת אבטחת הרשת מספק המחשה מאוירת של התקני הרשת שאליה מחובר המחשב שלך. תוכל לעיין בפרטים של כל התקן לפני התקנת 'ניטור מרחוק'. הלוח תצורת מוצר יופיע כשתלחץ בפעם הראשונה על הגדר תצורה. הלוח תצורת מוצר יעזור לך להתקין את הרכיב הדרוש להצגת החלון מפת אבטחת הרשת.

Norton 360 Online מוחק לצמיתות את ההתקנים שהוספת ידנית ברשת בקרת האמון, בהתאם לרמת האמון שלהם. הוא אינו מוחק לצמיתות את ההתקנים שרמת האמון שלהם 'אמון מלא' או 'מוגבלת'.

לרשותך האפשרויות הבאות:

בקרת אמון

ניהול רמת האמון של ההתקנים שהוספת ידנית לרשת הביתית שלך.

'בקרת אמון' היא רשת מיוחדת שבה מפורטים כל ההתקנים שאתה מוסיף ידנית למפת אבטחת הרשת, ללא קשר למצב החיבור שלהם. תוכל לבחור ברשת בקרת האמון ברשימה הנפתחת פרטי רשת, כדי להציג את ההתקנים שהוספת. תוכל גם לסווג מחדש את ההתקנים שהוספת למפת אבטחת הרשת בתור מהימנים או מוגבלים. לא תוכל לערוך את הפרטים של רשת בקרת האמון.

מפת רשת

הסרת ההתקנים שכבר זמינים במפת אבטחת הרשת שלך.

תוכל למחוק לצמיתות את 'מפת אבטחת רשת' אם ברצונך ליצור רשימת התקנים חדשה. לדוגמה, תוכל למחוק לצמיתות את כל ההתקנים שהיו ברשת הקודמת שלך, לפני שתתחבר לרשת חדשה. הקפד להשבית את 'ניטור מרוחק' ולסגור את החלון מפת אבטחת רשת לפני שתמחק לצמיתות את 'מפת אבטחת רשת'.

יציאת תקשורת

הצגת יציאת התקשורת שבה משתמשים מוצרי Norton כדי לתקשר בינם לבין עצמם ברשת.

אם תשנה את מספר יציאת התקשורת במחשב שלך, עליך לשנות אותו בכל מחשב המחובר אל מפת אבטחת הרשת שלך. בנוסף, כאשר תמצא מחשבים נוספים העושים שימוש בתהליך 'הגדרת ניטור מרוחק', עליך לוודא שכל אחד מהם משתמש באותו מספר יציאה.

אף שיציאת תקשורת זו מוגדרת, מומלץ לא לשנות את המספר שלה. אם בכל זאת תשנה את מספר יציאת התקשורת, עליך להשתמש במספר יציאה בטווח שבין 1-65535.

מסך פתיחה בעת האתחול

הצגת החלון סקירת אבטחת הרשת בכל פעם שאתה פותח את מפת אבטחת הרשת.

אודות מפת אבטחת הרשת

שינוי יציאת התקשורת עבור 'מפת אבטחת הרשת'

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v15471048_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 29/03/2011