מוצרים אחרים

אי הכללה של חתימות

ההגדרות של אי הכללה של חתימות מאפשרות לבחור בסיכוני אבטחה ידועים שאינך רוצה לכלול בסריקות של Norton 360 Online. למשל, ייתכן שתוכנית מסוימת מסתמכת לצורך פעולתה על תוכנית המזוהה כסיכון אבטחה, ובכל זאת תעדיף לשמור את התוכנית ולא למחוק אותה מהמחשב. ייתכן שגם תעדיף לא לקבל התראה על התוכנית בסריקות שיתבצעו בעתיד.

'אי הכללה של פריטים מקטינה את רמת ההגנה, ולכן יש להפעיל אותה רק במקרה של צורך מוגדר.

ניתן להשתמש באפשרויות הבאות שבחלון אי הכללה של של חתימות.

הוסף

בחירה והוספה של סיכונים ידועים לפי שם לרשימה אי הכללה של של חתימות.

הסר

מחיקת שם של סיכון מהרשימה אי הכללה של של חתימות.

פרטי האיום

פתיחת החלון פרטי סיכון במטרה לספק פרטים על הסיכון שנבחר.

ניתן להציג את הפרטים של סיכון האבטחה ואת השפעת הסיכון על המערכת שלך.

אודות אי הכללה של חתימות

הוספת פריטים לחלון אי הכללה של חתימות

אודות הגנת SONAR

אי הכללת איומי אבטחה בסריקה

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v15463085_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 17/02/2011