מוצרים אחרים

הגדרות מצב שקט

Norton 360 Online מספק את האפשרויות הבאות תחת 'הגדרות מצב שקט':

מצב שקט

תוכל להפעיל אפשרות זו ידנית לפרק זמן מוגדר.

זיהוי מסך מלא

'Norton 360 Online מפעיל אפשרות זו אוטומטית כאשר הוא מזהה יישום מסך מלא ומשבית אותה עם סיום השימוש ביישום המסך המלא.

מצב דומם

Norton 360 Online מפעיל אוטומטית אפשרות זו כאשר הוא מזהה משימת צריבה או משימת הקלטת טלוויזיה ב-Media Center. Norton 360 Online מפעיל את 'מצב שקט' באופן אוטומטי גם כאשר מפעילים תוכנית הכלולה ברשימה 'תוכניות במצב שקט. Norton 360 Online משבית את 'מצב שקט' כאשר מסתיים תהליך הצריבה או תהליך ההקלטה של תוכנית הטלוויזיה. Norton 360 Online משבית את 'מצב שקט' כאשר הוא מפסיק לזהות מופעים פועלים של תוכניות הכלולות ברשימה 'תוכניות במצב שקט.

Norton 360 Online מונע את הצגת ההתראות וההודעות ומשעה זמנית את מרבית הפעולות ברקע, לפי אפשרות המצב השקט שנבחרה. עומדות לרשותך אפשרויות המצב השקט הבאות:

הגדרות

התכונה

תיאור

עצה

מצב שקט

הפעלת האפשרות מצב שקט הופכת אותה לפעילה לפרק זמן מוגדר. ניתן להפעיל את 'מצב שקט' למשך שעה אחת, שעתיים, ארבע שעות, שש שעות או יום אחד.

כאשר 'מצב שקט' מופעל, Norton 360 Online מונע את הצגת כל ההתרעות ומשעה את הפעולות שברקע למשך מרווח זמן שהוגדר. בחלוף משך הזמן שהוגדר, Norton 360 Online משבית את 'מצב שקט'. ניתן גם להשבית ידנית את 'מצב שקט' בכל עת. הפעילויות שמושעות ימשיכו לפעול לאחר ההשבתה של 'מצב שקט'.

הקפד להפעיל את האפשרות מצב שקט לפני שתבצע משימה חשובה כלשהי במחשב.

זיהוי מסך מלא

Norton 360 Online מזהה אוטומטית את היישומים הפועלים במצב מסך מלא ומפעיל את 'מצב שקט', אם האפשרות זיהוי מסך מלא מופעלת. כברירת מחדל, אפשרות זו מופעלת.

Norton 360 Online מזהה גם הפעלה של 'מרחיב מרכז מדיה' כיישום מסך מלא פעיל, ומפעיל את 'מצב שקט'.

כאשר 'מצב שקט' מופעל, Norton 360 Online מונע את הצגת רוב ההתראות ומשעה את הפעילויות שברקע. הפעילויות היחידות שפועלות הן אלו שמגינות על המחשב מווירוסים ומאיומי אבטחה אחרים. הפעילויות שמושעות, יופעלו לאחר שתסיים להשתמש ביישום במצב מסך מלא.

ודא שהאפשרות זיהוי מצב מסך מלא מופעלת, כדי למנוע הצגה של התראות ולהשעות פעילויות ברקע, בעת הפעלת יישומים במצב מסך מלא. על-ידי הפחתת מספר הפעילויות שברקע, ניתן לשפר את ביצועי המחשב. שמירת אפשרות זו מופעלת מאפשרת הפעלה ללא הפרעות של 'מרחיב מרכז מדיה'.

צריבת דיסק IMAPI 2.0

Norton 360 Online מפעיל אוטומטית את 'מצב דומם' כאשר הוא מזהה הפעלה של צריבת דיסק במחשב, אם האפשרות צריבת תקליטור IMAPI 2.0 מופעלת. כברירת מחדל, האפשרות 'צריבת תקליטור IMAPI 2' מופעלת. Norton 360 Online מונע את ביצוע פעילויות שברקע, כדי לשפר את ביצועי צריבת התקליטורים, אך ממשיך להציג את ההתראות וההודעות. לאחר סיום צריבת התקליטור, Norton 360 Online מכבה באופן אוטומטי את 'מצב שקט'.

Norton 360 Online משבית את 'מצב שקט' ברגע שמתחילים לצרוב תקליטור CD או DVD באמצעות היישום 'מרכז מדיה'. 'מצב שקט' מושבת בסיום תהליך צריבת התקליטור. לא ניתן להשבית את 'מצב שקט' במהלך הצריבה, על-ידי השבתת האפשרות צריבת תקליטור IMAPI 2.0 בחלון הגדרות.

Norton 360 Online תומך ביישומי הצריבה הבאים של 'מרכז מדיה' לצורך הפעלת 'מצב שקט':

  • IMAPI 2.0

  • J. River MEDIA CENTER (גרסה 13.0.125 ואילך)

ודא שהאפשרות הקלטת טלוויזיה ב-Media Center מופעלת לפני שתתחיל בצריבת הדיסק. פעולה זו מבטיחה ניצול מרבי של משאבי המערכת וביצועים טובים יותר בעת צריבת הדיסק.

הקלטת טלוויזיה במרכז מדיה

Norton 360 Online מפעיל אוטומטית את 'מצב שקט' כאשר הוא מזהה הפעלה של הקלטת תוכנית טלוויזיה במחשב, אם האפשרות הקלטת טלוויזיה במרכז המדיה מופעלת. כברירת מחדל, האפשרות 'הקלטת טלוויזיה במרכז המדיה' מופעלת. Norton 360 Online משעה את ביצוע הפעילויות שברקע, כדי לשפר את ביצועי ההקלטה, אך ממשיך להציג את ההתראות וההודעות. לאחר סיום תהליך ההקלטה, Norton 360 Online מכבה באופן אוטומטי את 'מצב שקט'.

Norton 360 Online מפעיל את 'מצב שקט' ברגע שמתחילים להקליט תוכנית טלוויזיה. 'מצב שקט' מושבת בסיום תהליך ההקלטה. לא ניתן להשבית את 'מצב שקט' במהלך ההקלטה של תוכנית טלוויזיה, על-ידי השבתת האפשרות הקלטת טלוויזיה במרכז המדיה בחלון הגדרות.

Norton 360 Online תומך ביישומים הבאים של מרכז המדיה לצורך הפעלת 'מצב שקט':

  • Windows Media Center

    כדי ש-Windows Media Center יפעיל את 'מצב שקט' במהלך ההקלטה של תוכנית טלוויזיה, ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר שהתקנת את Norton 360 Online.

  • J. River MEDIA CENTER (גרסה 13.0.125 ואילך)

ודא שהאפשרות הקלטת טלוויזיה ב-Media Center מופעלת לפני שתתחיל בהקלטת תוכנית טלוויזיה. פעולה זו מבטיחה ניצול מרבי של משאבי המערכת וביצועים טובים יותר בעת ההקלטה.

תוכניות שצוינו על-ידי המשתמש

הרשימה תוכניות שצוינו על-ידי המשתמש מפרטת את כל התוכניות שעבורן תרצה ש-Norton 360 Online יפעיל את 'מצב שקט'. ניתן להוסיף ידנית תוכניות לרשימה תוכניות שצוינו על-ידי המשתמש כאשר Norton 360 Online מזהה מופע פועל של תכנית שהוספת אל הרשימה תוכניות שצוינו על-ידי המשתמש, הוא מפעיל אוטומטית את 'מצב שקט'. 'מצב שקט' מושבת רק לאחר שמופעים פועלים של כל התוכניות שברשימה תוכניות שצוינו על-ידי המשתמש סיימו את פעולתם.

במצב שקט, Norton 360 Online משעה את הפעילויות שברקע, אינו מונע את הצגה של התרעות והודעות.

ניתן גם להסיר תוכנית מסוימת מתוך הרשימה תוכניות שצוינו על-ידי המשתמש

הוסף לרשימה תוכניות שצוינו על-ידי המשתמש את התוכניות שמנצלות את משאבי המערכת במידה הרבה ביותר. הוספת תוכניות לרשימה תוכניות שצוינו על-ידי המשתמש מסייעת ל-Norton 360 Online להשעות פעילות ברקע, במטרה לשפר את הביצועים בעת הפעלת התוכניות הללו.

אודות מצב שקט

הפעלה אוטומטית והשבתה אוטומטית של 'מצב שקט'

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v15462179_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 20/10/2011