מוצרים אחרים

אי הכללה של פנקסי הכתובות

בעת הוספת כתובת דוא"ל לרשימה 'אי הכללות של פנקס הכתובות', Norton AntiSpam אינה מייבאת את הכתובת אל רשימת המורשים או החסומים. אם אתה מוחק כתובת דוא"ל מרשימת המורשים או החסומים, Norton AntiSpam אינו מוסיף את הכתובת אל רשימת אי ההכללה של ספרי הכתובות. עם זאת, אם תמחק כתובת דוא"ל שהוספת ידנית לרשימת המורשים או החסומים, Norton AntiSpam לא יוסיף את הכתובת לרשימת אי ההכללות של פנקס הכתובות.

לא תוכל להוסיף שם תחום לרשימת אי ההכללה של ספרי כתובות. אם אתה מוחק שם תחום מרשימת המורשים או החסומים, Norton AntiSpam אינו מוסיף את שם התחום לרשימת אי ההכללה של ספרי הכתובות.

השתמש באפשרות אי הכללה של פנקסי כתובות לפני שתייבא את פנקס הכתובות. הוסף את כל כתובות הדוא"ל שאינך רוצה לייבא מפנקס הכתובות של תוכנית הדוא"ל הנתמכת אל תיבת הדו-שיח רשימת מורשים.

ניתן להשתמש באפשרויות הבאות שב אי הכללה של פנקסי כתובות.

הוסף

הקלד את כתובת הדוא"ל, אשר אינך מעוניין ש-Norton AntiSpam ייבא מפנקס הכתובות.

תוכל להוסיך את השם התיאורי הקשור לכתובת הדוא"ל, כדי להקל על זיהוים.

ערוך

תקן את כתובת הדוא"ל או את השם המתאר המתאים לכתובת הדוא"ל שהוספת לרשימה אי הכלל של פנקסי כתובות.

הסר

מחק כתובת דוא"ל מהרשימה אי הכללה של פנקסי כתובות.

אם אתה מוחק את הכתובת מהרשימה אי הכללה של פנקסי כתובות ולאחר מכן אתה מייבא את פנקס הכתובות, הכתובת נוספת ל רשימה המורשים או ל רשימת החסומים.

אודות Norton AntiSpam

אודות ההגדרות של Norton AntiSpam

הגדרה אי הכללות של פנקס הכתובות

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v15457380_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 10/02/2011