מוצרים אחרים

ניטור אירועים מתקדם

כאשר אתה מחובר לאינטרנט, קיימות דרכים שונות שבהן פורצים יכולים לקבל גישה בלתי מורשית למחשב.

פורצים יכולים לקבל גישה למחשב בדרכים הבאות מבלי לגרום להופעת התראות חומת האש:

  • הם יכולים להפעיל ולשלוט בתוכניות בטוחות ללא ידיעתך

  • להיצמד לתוכנית בטוחה מבלי שיתגלו

  • להפעיל יישומים מהימנים במצב נסתר דרך פרמטרים של שורת פקודה

  • להזריק קוד לתהליכי יישומים אחרים

  • לשנות כתובת URL של דפדפן אינטרנט דרך הודעות של Windows

  • לעקוף את מערכות הפיקוח של חומת האש על ידי חדירה לרובד של Windows TCP/IP כדי לשלוח ולקבל נתונים.

  • להשתמש בממשקים מתועדים ש-Windows Active Desktop מספק לשידור נתונים מחוץ לרשת

  • להשתמש בתוכניות לרישום הקשות כדי לנטר את ההקשות של משתמש המחשב, ובכך לקבל גישה למידע האישי של המשתמש.

  • ליצור מופעים של אובייקטים מבוקרים מסוג COM כדי לשלוט בהתנהגות היישום

ההגדרות של ניטור אירועים מתקדם כוללות את הקטגוריות הבאות המספקות הגנה מתקדמת למחשב שלך:

רכיבי תוכניות

ניטור תוכניות זדוניות המפעילות תוכניות מבוססות אינטרנט.

הפעלת תוכניות

ניטור תוכניות זדוניות הנצמדות אל תוכניות בטוחות מבלי שיתגלו.

ביצוע שורת פקודה

ניטור סוסים טרויאניים או תוכניות זדוניות המפעילות יישומים מהימנים במצב נסתר באמצעות פרמטרים של שורת פקודה.

הזרקת קוד

ניטור סוסים טרויאניים או תוכניות זדוניות המזריקים קוד אל תוך תהליכים של יישומים אחרים מבלי להפעיל התראות של חומת האש.

הודעות של Windows

ניטור סוסים טרויאניים ותוכניות זדוניות אחרות המשנות את התנהגותו של יישום כך שיתחבר אל האינטרנט מבלי להפעיל התראות של חומת האש.

גישה ישירה לרשת

ניטור סוסים טרויאניים ותוכניות זדוניות אחרות העוקפים את תעבורת הרשת.

תוכניות אלה חודרות לרובד של Windows TCP/IP כדי לשלוח ולקבל נתונים מבלי להפעיל התראות של חומת האש.

שינויים ב-Active Desktop

ניטור תוכניות זדוניות העושות שימוש בממשקים מתועדים של יישומים מהימנים כדי לשלוח נתונים אל מחוץ לרשת מבלי להפעיל התראות של חומת האש.

ניטור תוכניות רישום הקשות (Key Logger)

ניטור תוכניות רישום הקשות זדוניות הגונבות מידע אישי של משתמש במחשב מסוים על-ידי מעקב אחר הקשות המקלדת שלו.

בקרת COM

ניטור תוכניות זדוניות המשנות את התנהגותם של יישומים על ידי יצירת מופעים של אובייקטי COM מבוקרים.

תוכל להפעיל את התכונה 'ניטור אירועים מתקדם', אם תשבית את התכונה Automatic Program Control.

בעת הפעלת התכונה 'ניטור אירועים מתקדם' מוצגות בפניך התראות חומת אש שונות. אם אינך רוצה לקבל התראות של חומת האש, תוכל להפעיל את התכונה Automatic Program Control.

לא מומלץ לטפל בתכונה 'ניטור אירועים מתקדם', מכיוון שאתה עלול לקבל החלטה מוטעית כלשהי ולאפשר לתוכניות זדוניות או לחסום תוכניות אינטרנט ופונקציות חיוניות.

כאשר משביתים את Automatic Program Control, ניתן להגדיר את התצורה של תכונות שונות ב'ניטור אירועים מתקדם'. תוכל להשתמש בתכונות של 'ניטור אירועים מתקדם' כדי לקבל או לדחות אירועים כלשהם שעלולים להזיק למחשב. כאשר האירוע מתרחש בפעם הראשונה, מופיעה התראת חומת אש ואתה יכול לאפשר או לחסום את האירוע. כאשר אתה מאפשר את האירוע, יופיעו פרטי האירוע בקטגוריה הרלוונטית הנמצאת ב'אירועים מתקדמים'. היישום המפעיל את האירוע המורשה נוסף לרשימת המהימנים של הקטגוריה המתאימה שלו בתכונה 'ניטור אירועים מתקדמם'. תוכל להסיר את היישום מהרשימה. במקרה זה, תופיע התראה של חומת האש כשהיישום יפעיל את האירוע בפעם הבאה.

אודות חומת האש החכמה

אודות הגדרות מתקדמות של חומת אש חכמה

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v15457334_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 31/10/2011