מוצרים אחרים

בקרה אוטומטית של שיתוף קבצים ומדפסות

בעזרת האפשרות בקרה אוטומטית של שיתוף קבצים ומדפסות ניתן להגדיר שיתוף קבצים ומדפסות בין כל המחשבים ברשת.

במערכת Windows XP, ניתן לקבוע את האפשרות בתור מופעלת, שאל אותי או מושבתת. כאשר אפשרות זו מוגדרת בתור שאל אותי, Norton 360 Online מציג בקשה כל פעם שהמחשב מתחבר לרשת חדשה. הבקשה מוצגת רק אם המחשב עומד בקריטריונים הבאים:

  • למחשב שלך חייב להיות לפחות משאב משותף אחד או מערכת הפעלה Windows מגרסה Media Center.

  • על המחשב שלך להשתמש בטווח כתובות IP פרטי

  • על המחשב שלך להיות מחובר לחיבור אלחוטי או קווי מאובטח

בהתאם לתגובתך, Norton 360 Online יסווג את הרשת בתור 'משותפת' או 'מוגנת'. רק כאשר רמת האמון מוגדרת כמשותפת, ניתן לשתף משאבים כמו קבצים וקבצים, עם מחשבים אחרים ברשת.

במערכת Windows 7 וב-Vista, ניתן להגדיר את האפשרות בקרה אוטומטית של שיתוף קבצים ומדפסות במצב מופעלת או מושבתת. כברירת מחדל, אפשרות זו מופעלת.

כאשר בקרה אוטומטית של שיתוף קבצים ומדפסות מופעלת, Norton 360 Online מאפשר להגדיר את שיתוף הקבצים והמדפסות באמצעות רשת Microsoft. עם זאת, פעילות זו מחייבת שלמחשב ברשת תהיה גישה לשירותים הללו במחשב שלך, עוד לפני שתתקין את הגרסה הנוכחית של Norton 360 Online. 'בקרה אוטומטית של שיתוף קבצים ומדפסות' מזהה אוטומטית אם שיתוף קבצים ומדפסות הופעל, לפני או אחרי התקנת Norton 360 Online. אם הרשת מוגדרת בתור 'מוגנת' בעת התקנת Norton 360 Online, אך אתה משתף תיקייה, רמת האמון של הרשת מוגדרת אוטומטית בתור 'משותפת'.

חלק מהתכונות של Windows 7, כגון 'חוויית מדיה ביתית' (Home Media Experience), פועלות רק כאשר רמת האמון של הרשת שאליה מחובר המחשב שלך, מוגדרת בתור 'משותפת' או 'אמון מלא'. כאשר 'בקרה אוטומטית של שיתוף קבצים ומדפסות' מופעלת, היא מגדירה את רמת האמון של הרשת בתור 'משותפת' רק בתנאי שיש התאמה בין קריטריוני האבטחה לשיתוף.

בעת שימוש בשיתוף קבצים ומדפסות ברשת, עליך לוודא שכל משאב משותף מוגן על-ידי סיסמה.

אודות חומת האש החכמה

אודות הגדרות כלליות של חומת האש

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v15457119_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 21/04/2011