איפוס חומת אש

האפשרות איפוס חומת אש מחזירה את חומת האש החכמה למצב ברירת המחדל שלה. לפיכך, Norton 360 Online מציג לך תיבת דו-שיח עם בקשה לאישור ברגע שאתה רוצה לאפס את חומת האש.

האפשרות איפוס חומת אש מאפסת את הגדרות חומת האש כמו כללי חומת האש והגדרות בקרת האמון. לדוגמה, אם אתה מאפס את חומת האש, יוסרו כללים מוגדרים אישית כלשהם או הגדרות מותאמות אישית כלשהן שהגדרת. איפוס חומת האש יגרום לניקוי המחשבים שעליהם הופעל AutoBlock וישנה את ההגדרות של בקרת אמון ב'מפת אבטחת רשת'. במערכת Windows XP, ‏Norton 360 Online מציג לך בקשה לבחור את רמת האמון של הרשת לאחר שאיפסת את חומת האש. ההתראה מוצגת רק אם קיימת התאמה לקריטריוני האבטחה לצורך שיתוף.

ביומן רישום אירועים נשמרת רשימה של כל פעילויות חומת האש. תוכל להציג את קובצי היומן בקטגוריה חומת אש - פעילויות בחלון היסטוריית אבטחה.

תוכל ללחוץ על אפס כדי להבטיח שההגדרות והכללים המומלצים של חומת האש יעודכנו. לדוגמה, אם ביצעת התאמה אישית ברשימת הפרוטוקולים הלא שגרתיים, היא תתאפס להגדרת ברירת המחדל שלה. באופן דומה, אם הפעלת או השבת תכונה כלשהי של חומת האש, היא תתאפס למצב ברירת המחדל שלה.

חומת האש תושבת למשך מספר שניות, הזמן הדרוש לאיפוסה.

אודות חומת האש החכמה

אודות הגדרות מתקדמות של חומת אש חכמה

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v15457115_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 30/10/2011