מוצרים אחרים

כללי תעבורה

Norton 360 Online כולל מספר כללי חומת אש מוגדרים מראש לטיפול בתעבורה. כללים אלה תומכים בפונקציונליות של הרשת ובהגנתה מפני סיכונים ידועים באינטרנט

לא ניתן לשנות חלק מכללי ברירת המחדל הכלולים ברשימה. עם זאת, ניתן להציג את ההגדרות של כללים אלה באמצעות האפשרות הצג. ניתן להשתמש באפשרות שנה כדי התאים אישית את יתר הכללים ברשימה. ניתן גם להוסיף כללים חדשים. כברירת מחדל, הכלל החדש מופיע בתחתית הרשימה.

הכללים מוצגים ברשימה על פי סדר העדיפות שלהם. כללים המופיעים במקום גבוה יותר ברשימה, עוקפים את הכללים המופיעים מתחתיהם. אפשר לסדר מחדש את הכללים ברשימה.

מומלץ כי רק משתמשים מתקדמים או משתמשים חדשים הפועלים בהדרכה של התמיכה הטכנית, יבצעו פעולה זו.

אפשר גם להשבית כלל מסוים על-ידי הסרת הסימון בתיבה שלידו. חלק מכללי ברירת המחדל לא ניתן להשבית.

דוגמאות לכללי ברירת מחדל של חומת אש:

כל תעבורת ICMP הנכנסת

כל תעבורת ICMP היוצאת

מאפשר את כל סוגי ההודעות היוצאות והסוגים הבטוחים של הודעות נכנסות בפרוטוקול ICMP ‏(Internet Control Message Protocol)

הודעות ICMP מספקות נתוני מצב ופרטי בקרה של הרשת.

ברירת מחדל לשם NetBIOS נכנס

ברירת מחדל ל-NetBIOS נכנס

מאפשר שימוש בשרות שמות NetBIOS ובשירות יחידות נתונים NetBIOS שבשימוש Microsoft Network, לצורך שיתוף קבצים ומדפסות.

NetBIOS הוא קיצור של Network Basic Input/Output System. NetBIOS מספק שירותי שמות, הפעלות ויחידות נתונים. שירות השמות מספק זיהוי של שמות. שירות ההפעלות מנהל הפעלות עבור שירותים המבוססים על חיבור. שירות יחידות נתונים מפיץ יחידות נתונים עבור שירותים המבוססים על חיבור.

ברירת מחדל ל-Bootp נכנס

ברירת מחדל ל-Bootp יוצא

מתיר שימוש בשירות Bootp

Bootp הוא קיצור של Bootstrap Protocol, המאפשר למחשב לגלות את כתובת ה-IP שלו עצמו.

ניתן להשתמש בכרטיסייה כללי תעבורה כדי לבצע את הפעולות הבאות:

  • הוספת כלל תעבורה.

  • שינוי שם של כלל תעבורה.

  • שינוי הגדרות גישה של כלל תעבורה.

  • שינוי רמת העדיפות של כלל תעבורה.

  • הסרת כלל תעבורה.

באפשרותך ליצור ולהתאים אישית כללים בעזרת האפשרויות הבאות:

הוסף

הוספת כלל לחומת האש.

הוספת כללי תעבורה וכללי תוכניות

הצג/שנה

הצגה או שינוי ההגדרות של כלל חומת אש קיים.

לא ניתן לשנות חלק מכללי ברירת המחדל. כללים אלה חיוניים לפעולתה התקינה של חומת האש.

שינוי כללי תעבורה וכללי תוכניות

הסר

הסרת כלל חומת האש.

לא ניתן להסיר חלק מכללי ברירת המחדל. כללים אלה חיוניים לפעולתה התקינה של חומת האש.

הסרת כלל חומת אש

העבר למעלה/למטה

שינוי רמת העדיפות של כלל חומת אש ברשימה.

שינוי הסדר של כללי חומת אש

אודות הגדרות כלליות של חומת האש

אודות כללי תעבורה

הוספת כללי תעבורה וכללי תוכניות

השבתה זמנית של כלל 'תעבורה'

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v15457111_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 31/10/2011