מוצרים אחרים

מידע מפורט על קובץ

החלון מידע מפורט על קובץ מאפשר לך להציג פרטים על קובץ שיש בו עניין הנמצא במחשב שלך. החלון מידע מפורט על קובץ מספק תמונה מסודרת על כל קובץ שיש בו עניין הנמצא במחשב. כאשר אתה לוחץ על האפשרויות הזמינות בחלונית הימנית, Norton 360 Online מציג פרטים בחלונית השמאלית.

המידע כולל פרטים כלליים על הקובץ, מידע על המקור ושושלת היוחסין, ניצול המשאבים והפעולות שהקובץ ביצע במערכת.

החלון מידע מפורט על קובץ מופיע רק בסוגי הקבצים הבאים:

 • .exe

 • .msi

 • .dll

 • .sys

 • .drv

 • .ocx

 • .loc

בחלון מידע מפורט על קובץ מופיעות הכרטיסיות הבאות בחלונית הימנית:

פרטים

מידע על רמת יציבות, רמת מהימנות, רמת השימוש בקהילה, ופרק הזמן שעבר מאז פורסם הקובץ.

ניתן להציג פרטים כגון חתימת הקובץ ותאריך יצירת הקובץ. ניתן לראות אם קובץ מסוים או קובץ אתחול וכן את התאריך האחרון שבו נעשה שימוש בקובץ.

סימנטק מנתחת פרטים מסוימים הנוגעים לקובץ, כגון החתימה הדיגיטלית וערך Hash כדי לקבוע את רמת הוודאות של הקובץ. סימנטק מסמנת את הקבצים המהימנים בתור 'Norton Trusted'. תוכל להשתמש באפשרות בדוק רמת אמון כעת כדי לקבוע מהי רמת הוודאות הנוכחית של הקובץ. תוכל גם לבדוק ידנית רמת אמון. לדוגמה, רמת הוודאות של הקובץ אינה ידועה או אינה מהימנה ואתה יודע שהקובץ שייך ליישום מוכר וידוע. במקרה זה, תוכל לתת אמון ידנית בעזרת האפשרות סמן כמהימן.

ניתן גם להציג את רמת השימוש של הקהילה בקובץ, כדי לקבוע את הלגיטימיות של קובץ זה. סימנטק מפעילה שיטה סטטיסטית מחמירה כדי להעריך את רמת המהימנות של קובץ וכדי לסווג אותו כקובץ טוב.

תוכל להציג דירוג יציבות של תוכנית כדי לדעת באיזו תדירות התוכנית קורסת.

דירוגי היציבות הם גלובליים ואינם ספציפיים לאזור מסוים. דירוגי היציבות עשויים להשתנות בהתאם למערכת ההפעלה.

מקור

פרטים על שושלת היוחסין של הקובץ.

פרטי שושלת היוחסין של הקובץ יהיו זמינים רק אם הורדת או יצרת את הקובץ לאחר התקנת Norton 360 Online. אם הקובץ הורד מהאינטרנט, תוכל להציג את כתובת ה-URL של המקור שממנו הורד הקובץ. תוכל גם להציג עבור כל קובץ שש רמות של קובצי אב. תוכל גם לקבוע את דרגת בטיחות הקובץ.

פעילות

אפשרות זו מספקת את הפרטים על ניצול משאבים של תהליך.

תוכל לבחור להציג את הפרטים הבאים מתוך הרשימה הנפתחת הצג :

 • ביצועים : מציג את גרף הביצועים.

  גרף הביצועים עוזר לקבוע את השפעת התהליך על ניצול המשאבים הכולל של המחשב. תוכל להשתמש באפשרות שינוי גודל תצוגה כדי לקבל תצוגה מוגדלת של גרף ביצועי התהליך המתבצע במחשב.

 • התראת ביצועים : מציג את פרטי ניצול המשאבים של ה-CPU, הזיכרון והדיסק הקשיח בתהליך.

  Norton 360 Online מציג את הפרטים רק כאשר התהליך חורג ממגבלת הסף שהוגדרה לניצול המשאבים.

  תוכל להשתמש בקישור אל תתריע לגבי קובץ זה אם תרצה ש-Norton 360 Online יעצור את ניטור התוכנית. הקישור משתנה ל התרע לגבי קובץ זה כאשר Norton 360 Online עוצר את ניטור התוכנית.

  תוכל להשתמש בקישור הגדרות כדי להציג את האזור הגדרות מנהלתיות בחלון הגדרות.

 • רשת : מציג את פרטי פעילות הרשת של התהליך.

  Norton 360 Online מציג את הפרטים רק כאשר התהליך מבצע פעילות ברשת. לכל פעילות ברשת, תוכל להציג פרטים כמו כתובות IP וכן את הפרוטוקול הנמצא בשימוש.

 • הפעל שינוי מפתח : מציג את פרטי שינוי הרישום של Windows.

  Norton 360 Online מציג את המיקום של כניסת הרישום של Windows שנוספה או תוקנה. Norton 360 Online גם מספק את רשימת התוכניות שבהן כניסום הרישום של Windows נוספו או שונו. אפשרות זו זמינה רק אם הוספת או שינית כניסת רישום כלשהי של Windows

בנוסף, ניתן להשתמש באפשרות אתר, כדי למצוא את מיקום הקובץ במחשב. תוכל גם להשתמש בקישור למד עוד כדי לגשת לדף ערכות הלימוד המקוונות. השתמש באפשרות העתק ללוח כדי להעתיק את הנתונים מהחלון מידע מפורט על קובץ אל הלוח. לאחר שתעתיק את תוכן החלון אל הלוח, תוכל לפתוח מסמך, להדביק בו את הנתונים ולשמור את המסמך.

אודות התראת ביצועים

רמת האמון של קובץ

אודות System Insight

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v15457098_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 25/04/2011