מוצרים אחרים

פרופילי ביצועי סריקה

הגדרות פרופיל ביצועי סריקה מאפשרות להגדיר את אופן סריקת המחשב על-ידי Norton 360 Online בהתאם לחתימה הדיגיטלית ולרמת הוודאות של הקבצים. ניתן להגדיר את תצורת Norton 360 Online כך שלא יכלול בסריקה את הקבצים שיש להם חתימה דיגיטלית ידועה או רמות ודאות גבוהות. כך תוכל לבצע סריקה מצומצמת, מהירה ויעילה יותר.

ניתן להגדיר את ביצועי הסריקה בהתאם לכל אחד מהפרופילים הבאים:

סריקה מלאה

Norton 360 Online מבצע סריקה מלאה של המחשב

הסריקה המלאה כוללת סריקה של כל הקבצים שבמחשב, ללא קשר לרמת הוודאות או לחתימה הדיגיטלית שלהם.

אמון רגיל

Norton 360 Online אינו כולל בסריקה את הקבצים המסווגים כ-Norton Trusted (קבצים ש-Norton נותן בהם אמון).

Norton 360 Online סורק את הקבצים שרמת הוודאות שלהם שונה מ-Norton Trusted.

אמון גבוה

מאפשרת ל-Norton 360 Online לא לכלול בסריקה את הקבצים שיש להם חתימה דיגיטלית ידועה או רמות ודאות גבוהות.

Norton 360 Online אינו סורק את הקבצים שרמת הוודאות שלהם היא Norton Trusted או כאלה שסווגו ידנית כמהימנים. כמו כן לא כלולים בסריקה קבצים 'טובים', כאלה שנסרקו וסווגו כבעלי רמת ודאות גבוהה. הוא סורק את הקבצים שרמות הוודאות שלהם מסווגות בתור 'אמון גרוע', 'אמון בלתי מוכח', 'אמון גרוע מאוד' וקבצים שאין להם חתימה דיגיטלית Class 3

Norton 360 Online סורק את המחשב שלך לפי הגדרות התצורה שקבעת ב פרופילי ביצועי סריקה.

אודות Norton Insight

הגדרת התצורה של פרופילי ביצועי סריקה

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v15457092_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 11/02/2011