תיקייה חדשה

ניתן ליצור תיקיות ולקבץ בהן את את כל פרטי ההתחברות השמורים לאתר. תוכל להזין את שם התיקייה שתבחר באמצעות התיבה הזן שם תיקייה חדשה.

ניתן גם ליצור תיקייה חדשה בעזרת האפשרות שמור המוצגת בראש דף האינטרנט. לאחר שתלחץ על האפשרות שמור, תוצג תיבת הדו-שיח שמור פרטי התחברות באתר. כדי ליצור תיקייה, עליך להזין שם תיקייה ברשימה הנפתחת 'תיקייה'. התיקייה שתיצור תופיע בחלון ערוך פרטי התחברויות

אם תרצה, תוכל גם לשנות את שם התיקייה במועד מאוחר יותר. כאשר אתה לוחץ על שם של תיקייה בחלונית התחברויות, התיבה שם תיקייה מופיעה משמאל לחלון ערוך פרטי התחברויות. ניתן להשתמש באפשרות זו כדי להזין שם חדש לתיקייה. השתמש באפשרות החל כדי לשמור את השם החדש שהזנת.

אסור ששם התיקייה יכיל אחד מהתווים הבאים: \ / : & * ? " < > [ ]

תוכל לראות את התיקיות שיצרת בתפריט Identity Safe שב Norton Toolbar.

עריכת פרטי התחברות

שמירת התחברויות

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v15456999_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 26/08/2011