מוצרים אחרים

יש לעדכן את התוכנות שלך עם עדכון התוכנה של Norton

התכונה 'עדכון תוכנה' בהגנה של Norton מיועדת להבטיח שתוכנות צד שלישי שלך עדכניות, כדי לעזור למנוע חולשות אבטחה. להגנה מקיפה, חשוב לוודא שכל התוכנות שלך הן בגרסה העדכנית ביותר. לתוכנה שאינה מעודכנת עשויות להיות חסרות תכונות האבטחה החדשות ביותר, והדבר מקל על פושעי אינטרנט לנצל את התוכנה כדי לקבל גישה למחשב ולנתונים שלך.

לא כל התוכניות נתמכות על-ידי תכונת עדכון התוכנה. כדי לדעת אילו תוכניות נתמכות, יש לעיין ב רשימת התוכניות הנתמכות על-ידי עדכון התוכנה.

דרוש חשבון משתמש Windows עם הרשאות מנהל מערכת כדי לגשת לתכונה זו.

אם יש לך גרסת ניסיון וההגנה של Norton הייתה מותקנת מראש במחשב ה-Windows שלך, אין באפשרותך לעדכן באופן אוטומטי את התוכנות שלך לגרסה האחרונה.

בנוסף לעדכון התוכנית, עדכון התוכנה יכול גם לסרוק בחיפוש אחר טלאי העדכונים של Windows. באפשרותך להשתמש באפשרות הכללת עדכוני Windows כדי להפעיל את סוכן העדכון של Windows ולקבל את טלאי העדכונים של Windows. עם זאת, אם עצרת את אפשרות העדכונים בהגדרות Windows, עדכון התוכנה לא יבצע סריקה לאיתור עדכוני Windows. מומלץ לא לעצור את עדכוני Windows, כיוון שזה עשוי לגרום להחמצת עדכונים החשובים ליציבות ולאבטחת המחשב שלך.

חשוב: טלאי העדכונים של Windows מנצל את מירב משאבי המערכת ורוחב פס הרשת. הדבר עשוי להוביל למשך זמן רב יותר עד להשלמת העדכון. משך הזמן הנדרש עשוי להשתנות בהתאם למערכת ההפעלה, לתצורת המערכת ולגודל העדכונ(ים).

יש להפעיל את עדכון התוכנה כדי לעדכן את התוכניות שלך לגרסה העדכנית

 1. יש לפתוח את מוצר אבטחת Norton למכשיר.
 2. בחלון Norton שלי, לצד עדכון תוכנה, יש ללחוץ על סריקה.
 3. בחלון עדכון תוכנה, יש להמתין להשלמת הסריקה.
  אם מוצגת תוצאת סריקה קודמת, יש ללחוץ על סריקה מחדש.
 4. בכרטיסייה תוכניות הדורשות טיפול, יש לבחור את התוכניות שברצונך לעדכן.
 5. אם ברצונך שעדכון התוכנה יחפש עדכונים של Windows, יש לסמן את האפשרות כלול את עדכוני Windows.
  אם כללת את עדכוני Windows בסריקה האחרונה ובחרת שלא לסמן את האפשרות כלול את עדכוני Windows בסריקה הנוכחית, טלאי העדכונים של Windows לא ייכלל בסריקה הנוכחית בלבד.
 6. יש ללחוץ על עדכון.

  עצה: אין צורך לחכות עד שעדכון התוכנה ישלים את הסריקה או את תהליך העדכון. באפשרותך ללחוץ על סמל הבית בחלונית הימנית או למזער את החלון, ולהמשיך בעבודה שלך.

 7. בהתבסס על תוצאות הסריקה, יש לעיין במצב ולנקוט פעולה מתאימה.
 8. אם אין ברצונך לעדכן תוכנית מסוימת, יש לבחור בתוכנית וללחוץ על אי הכללה.
 9. בכרטיסייה תוכניות אחרות, יש לעיין בתוכניות שעודכנו לגרסה האחרונה.
 10. יש ללחוץ על סיום.

הפעלה או כיבוי של עדכון אוטומטי

כשהאפשרות עדכון אוטומטי מופעלת, עדכון התוכנה פועל ברקע אחת לשבעה ימים ובודק אם הגרסה העדכנית זמינה עבור כל אחת מהתוכניות המותקנות שלך. אם ישנו עדכון זמין עבור תוכנית מסוימת, התוכנית מתעדכנת אוטומטית לגרסה העדכנית.

לא כל התוכניות נתמכות על-ידי עדכון אוטומטי. תוכניות מסוימות עשויות לדרוש את התערבותך הידנית כדי לעדכן אותן לגרסה העדכנית.

התכונה Auto-Update אינה זמינה אם ההגנה של Norton הייתה מותקנת מראש במכשיר ה-Windows שלך.

 1. יש לפתוח את מוצר אבטחת Norton למכשיר.
 2. בחלון Norton שלי, בחלונית המרכזית, יש ללחוץ על הסמל הגדרות > עדכון תוכנה.
 3. בחלון ההגדרות של עדכון התוכנה, יש להפעיל או לכבות את מתג עדכון אוטומטי.
 4. כדי לכלול את כל התוכניות בסריקה, יש להפעיל את הכללת תוכניות שאינן נתמכות על-ידי תכונת העדכון האוטומטי.
  חשוב: כאשר אתה מפעיל אפשרות זו, תוכניות שמצריכות עדכון ידני נכללות גם הן בסריקה. ייתכן שיהיה עליך לעדכן באופן ידני את התוכניות הללו לגרסה העדכנית ביותר.

אי-הכללה של תוכנה אינה נתמכת על-ידי העדכון האוטומטי

כברירת מחדל, תוכנות שאינן נתמכות על-ידי העדכון האוטומטי לא נכללות בסריקת עדכון התוכנה. אם הפעלת את האפשרות הכללת תוכנות שאינן נתמכות על-ידי העדכון האוטומטי, יש להשבית אותה.

 1. יש לפתוח את מוצר אבטחת Norton למכשיר.
 2. בחלון Norton שלי, בחלונית המרכזית, יש ללחוץ על הסמל הגדרות > עדכון תוכנה.
 3. בחלון ההגדרות של עדכון התוכנה, יש להשבית את הכללת תוכנות שאינן נתמכות על-ידי העדכון האוטומטי.
  תוכנות שדורשות עדכון ידני אינן נכללות בסריקה הבאה.

מידע נוסף על מצבי עדכון תוכנית שונים

Software Updater - program states
מצב תיאור עצה
ישנו עדכון זמין גרסה חדשה זמינה. הגרסה הנוכחית של התוכנית שהותקנה במחשבך אינה עדכנית. תוכניות במצב זה מתעדכנות לגרסה העדכנית בעת לחיצה על עדכון. יש לבחור בתוכנית וללחוץ על עדכון.
עדכנית הגרסה העדכנית של התוכנית מותקנת במחשב שלך. לא נדרשת פעולה. הגרסה הנוכחית של התוכנית שהותקנה במחשבך היא עדכנית. אם אין ברצונך שהתוכנית תופיע ברשימת תוצאות הסריקה הבאה של עדכון התוכנה, יש להוסיף אותה לרשימת אי ההכללה.
הושלם בוצעה הורדה והתקנה של העדכון. לא נדרשת פעולה.
נכשל הורדת העדכונים נכשלה. כדאי לנסות להפעיל את עדכון התוכנה לאחר זמן מה.
דולג ייתכן שדילגת בכוונה על העדכון בסריקה האחרונה. אם ברצונך לעדכן תוכנית מסוימת, יש לבחור בתוכנית וללחוץ על עדכון. אם אין ברצונך לעדכן את התוכנית, יש להוסיף אותה לרשימת אי ההכללה.
בוטל ייתכן שלחצת על עצור באמצע פעולת הסריקה של עדכון התוכנה. יש ללחוץ על סריקה מחדש.
יש לסגור את התוכנית בוצעה הורדה של העדכון. עם זאת, יש לסגור את התוכנית כדי לאפשר את התקנת העדכונים. יש לסגור את התוכנית המסוימת. תוכניות מסוימות עשויות לפעול ברקע גם לאחר סגירתן. במקרים אלה, יש להפסיק גם את תהליכי הרקע.
דרושה הפעלה יש להפעיל מחדש את המערכת כדי להתקין את העדכונים שהורדת. יש לשמור את עבודתך וללחוץ על הפעלה מחדש כעת. מומלץ להפעיל מחדש את המחשב כדי להשלים את העדכון.

המצבים הבאים מופיעים אם הפעלת את הכלת תוכניות שאינן נתמכות על ידי עדכון אוטומטי אפשרות בחלון הגדרות עדכון תוכנה:

מצב תיאור עצה
דרוש עדכון ידני עדכון התוכנה לא יכול לזהות אם ישנו עדכון זמין עבור תוכנית זו. נדרשת התערבות מצידך. יש ללחוץ על הקישור נדרש עדכון ידני כדי לבקר באתר האינטרנט של התוכנית, להוריד ולהתקין את העדכון. אם הקישור אינו זמין, יש לבקר באתר התוכנית באופן ידני ולבדוק אם ישנם עדכונים זמינים.
דרושה בדיקה ידנית עדכון התוכנה לא יכול לזהות אם ישנו עדכון זמין עבור תוכנית זו. נדרשת התערבות מצידך. יש לבקר באתר התוכנית באופן ידני ולבדוק אם ישנם עדכונים זמינים. עבור תוכניות מסוימות, ייתכן שהגרסה העדכנית אינה זמינה. באפשרותך להוסיף תוכניות כאלה לרשימת אי ההכללה, כך שעדכון התוכנה ידלג עליהן בסריקה הבאה.
העדכון לא נתמך תוכניות במצב זה עשויות לדרוש את התערבותך הידנית כדי לעדכן אותן לגרסה העדכנית. הגרסה הנוכחית של התוכנית שהותקנה במחשבך אינה עדכנית. יש לעדכן את התוכנית באופן ידני לגרסה העדכנית. לאחר לחיצה על עדכון, המצב משתנה לדרוש עדכון ידני או לדרושה בדיקה ידנית, בהתאם לתוכנית.
תוכניות שאינן נתמכות עוד על-ידי הספקים המתאימים להן, כוללות את התג EOL (סוף תקופת התמיכה). תוכניות אלה הגיעו לסיום תקופת התמיכה שלהן, ולכן עשויות שלא לקבל עדכונים בעתיד. כברירת מחדל, תוכניות EOL מופיעות בתוצאות הסריקה של עדכון התוכנה לאחר כל סריקה, גם אם התוכניות מעודכנות. אם אין ברצונך לראות תוכניות EOL מסוימות, יש להוסיף אותן לרשימת אי ההכללה.כדי להימנע מסיכונים אפשריים, מומלץ לחפש תוכניות חלופיות ולהסיר התקנה של תוכניות EOL.

אי-הכללה של תוכנה מסוימת מסריקות עדכון התוכנה

אם התוכנית שברצונך להוסיף או להסיר מרשימת אי ההכללה כוללת פעולת משתמש בהמתנה (לדוגמה, אם נדרשת הפעלה מחדש), התוכנית מתווספת או מוסרת מרשימת אי ההכללה רק מהסריקה הבאה.

לא ניתן להוסיף פריטים מטלאי העדכונים של Windows לרשימת אי ההכללה. אם אינך רוצה שההגנה של Norton תעדכן את עדכוני Windows, יש לבטל את הסימון כלול עדכוני Windows בחלון עדכון תוכנה.
 1. יש לפתוח את המוצר אבטחת Norton למכשיר.
 2. בחלון Norton שלי, בחלונית המרכזית, יש ללחוץ על הסמל הגדרות > עדכון תוכנה > תוכניות שאינן נכללות.
 3. בחלון תוכנות שאינן נכללות, יש ללחוץ על הוספה.
 4. יש לבחור בתוכנית שברצונך לא לכלול וללחוץ על הוספה.
  עדכון התוכנה כבר לא בודק את התוכנית בחיפוש אחר עדכונים חדשים.

  כמו כן, ניתן להשתמש באפשרות אי הכללה בחלון עדכון התוכנה כדי לא לכלול תוכניות. אם ברצונך שעדכון התוכנה יסרוק תוכנית שאינה נכללת, יש לבחור בתוכנית בחלון תוכניות שאינן נכללות וללחוץ על סמל המחיקה (X). עדכון התוכנה יתחיל לחפש עדכונים חדשים עבור תוכנית זו החל מהסריקה הבאה.

השבתת עדכון תוכנה

אם אין ברצונך שמוצר Norton יבצע סריקה בחיפוש אחר תוכניות מיושנות, יש להשבית את תכונת עדכון התוכנה. עם זאת, ניתן להפעילה בכל עת.

השינוי ייכנס לתוקף החל מהסריקה הבאה של עדכון התוכנה בלבד. אם מתבצעת סריקה או משימת עדכון, השינוי שביצעת לא יבטל את פעילות המשימה.

 1. יש לפתוח את מוצר אבטחת Norton למכשיר.
 2. בחלון Norton שלי, בחלונית המרכזית, יש ללחוץ על הסמל הגדרות > עדכון תוכנה.
 3. בחלון ההגדרות עדכון תוכנה, יש להחליק על המתג לצד עדכון תוכנה ולהשביתו.

רשימת התוכניות הנתמכות על-ידי עדכון התוכנה

פרודוקטיביות

ספק מוצר(ים)
Apple Inc. Apple Mobile Device Support, עדכון התוכנה של Apple, QuickTime, ICloud, ICloud Outlook, ITunes
Adobe Systems Inc. Adobe AIR, Adobe Acrobat DC Classic , Adobe Acrobat DC Continuous, Adobe Acrobat Reader DC Classic, Adobe Acrobat Reader DC Continuous, Adobe Bridge, Adobe Flash Player (ActiveX/NPAPI), Adobe Illustrator, Adobe Reader, Adobe Shockwave Player
Dropbox, Inc. Dropbox
Foxit Software Foxit PDF Reader, Foxit PhantomPDF, Foxit Reader
Google Inc. Google Drive, Google Drive File Stream, Google Talk, Picasa
Microsoft Corporation Microsoft .NET Core Runtime, Microsoft ASP.NET Core , Microsoft Forefront Client Security, Microsoft Forefront Endpoint Protection, Microsoft OneDrive, Microsoft Power BI Desktop , Microsoft Security Essentials, Microsoft SharePoint Designer, Microsoft Visual C++ Redistributable, Microsoft Visual Studio, Silverlight, System Center Endpoint Protection, Visual Studio Community, Visual Studio Professional, Windows Virtual PC
PlotSoft L.L.C. PDFill PDF Editor
TechSmith Corporation Camtasia Studio, Snagit
Evernote Corp. Evernote
Dom Lachowicz AbiWord
Inkscape.Org Inkscape

דפדפנים

ספק מוצר(ים)
Apple Inc. Safari
Avant Force דפדפן Avant, דפדפן Orca
Baidu Inc. דפדפן Spark
Fenrir Inc. Sleipnir
FlashPeak Inc. SlimBrowser
Flock, Inc. Flock
Google Inc. Google Chrome
Lunascape Corporation Lunascape
Kmeleon.Sf.Net K-Meleon
MoreQuick.Com GreenBrowser
Maxthon International Ltd. דפדפן Maxthon Cloud
Mozilla Corporation Mozilla Firefox, Mozilla Firefox ESR, SeaMonkey, Thunderbird
Netscape Netscape Navigator
Nimbuzz Nimbuzz Messenger
Opera Software Opera
YANDEX דפדפן Yandex

תקשורת ופגישות

ספק מוצר(ים)
AOL Inc. AOL Instant Messenger
Cerulean Studios, LLC Trillian
Cisco Systems, Inc Webex Teams
LogMeIn, Inc. GoToMeeting
OoVoo LLC OoVoo
Telegram Messenger LLP Telegram
Yahoo! Inc. Yahoo! Messenger
Zoom Video Communications, Inc. Zoom
Edgewall Software Pidgin
Jabber.Org Exodus
צוות הפיתוח של Gajim Gajim

מדיה וסטרימינג

ספק מוצר(ים)
ALLPlayer Group Ltd. ALLPlayer
Blender Foundation Blender
Gretech Corporation GOM Player
JetAudio, Inc. JetAudio
KMP Media Co.,Ltd The KMPlayer
RealNetworks, Inc. RealPlayer
Nullsoft, Inc. Winamp
Next Generation Software, Inc. Virtual DJ Studio
Participatory Culture Foundation Miro
PeerCast PeerCast
צוות Audacity Audacity
VideoLAN VLC Media Player
Www.Sopcast.Com SopCast
DsNET ATube Catcher
GN Audio A/S Jabra Direct
Spotify Ltd Spotify

שיתוף קבצים ואחסון בארכיון

ספק מוצר(ים)
Alexander Roshal WinRAR
EFS Software, Inc. Easy File Sharing Web Server
ESTsoft Corp. ALFTP, ALSee, ALZip
FileZilla Project FileZilla
Ghisler Software GmbH Total Commander
Globalscape, Inc. CuteFTP
Igor Pavlov 7-Zip
IMesh, Inc IMesh
IN MEDIA KG FilterFTP
PuTTY PuTTY
WinZip Computing, S.L. WinZip
Giorgio Tani PeaZip
E-Merge GmbH WinAce Archiver
צוות AMule AMule
EMule EMule

משחקים

ספק מוצר(ים)
Valve Corporation Steam
Xfire Inc. Xfire
Electronic Arts Origin

תוכניות אחרות

ספק מוצר(ים)
2BrightSparks Pte Ltd SyncBackFree, SyncBackPro, SyncBackSE
ActiveState ActivePerl
Almico Software SpeedFan
Amazon.Com Amazon Corretto
Angus Johnson Resource Hacker
Apache Software Foundation Apache HTTP Server, Open Office
Ask Partner Network Ask Toolbar
Atlassian HipChat, SourceTree
Azureus Software, Inc Vuze
Babylon Ltd. Babylon Client
Bandoo Media Inc. Shareaza
BitComet BitComet
BitTorrent Inc. BitTorrent, ΜTorrent
CPUID CPU-Z
Canneverbe Limited CDBurnerXP
Carbon Black, Inc. Carbon Black Defense Sensor, Carbon Black Response
Cisco Systems, Inc Cisco Advanced Malware Protection For Endpoints
Citrix Systems, Inc. Citrix Receiver, Citrix Workspace
Code42 Software CrashPlan
Core FTP Core FTP LE
CounterPath X-Lite
CyberGhost S.R.L. CyberGhost VNP
Cyberduck Cyberduck
Cylance Inc. CylancePROTECT
DESlock Limited DESlock+
Dell Inc. הגנת נתונים של Dell | הצפנה
צוות Deluge Deluge
Disc Soft Ltd DAEMON Tools Lite, DAEMON Tools Pro, DAEMON Tools Ultra
Dominik Reichl KeePass Password Safe 1
Emesene Emesene
Firebird Project שרת Firebird SQL
Fortinet Inc. FortiClient
Free Time FormatFactory
FreeDownloadManager.ORG מנהל ההורדות בחינם
FrostWire FrostWire
Glarysoft Ltd Glary Utilities
Gobierno De España AutoFirma
Hauri, Inc. ViRobot
IBM Corp. IBM Tivoli Storage Manager FastBack
ICQ ICQ
Image-Line FL Studio
Irfan Skiljan IrfanView
JetBrains IntelliJ IDEA, TeamCity
Jetico, Inc. BCWipe, BestCrypt
Joyent, Inc. Node.Js Current, Node.Js LTS
Kovid Goyal Calibre
LIGHTNING UK! ImgBurn
LINE Corporation LINE
Martin Prikryl WinSCP
MetaMachine EDonkey2000
NCP Engineering GmbH NCP Secure Entry Client
Nero AG Nero
New Softwares.Net Folder Lock
Nitro PDF Pty. Ltd. Nitro Reader
Nitro Software, Inc. Nitro Pro
Nomadesk NV Nomadesk
צוות Notepad++ Notepad++
OpenSight Software, LLC FlashFXP
Oracle Corporation Java, Java 8, Java SE Development Kit, MySQL Server, MySQL Workbench, VirtualBox
PPLive Corporation PPTV
PY Software Active WebCam
Palo Alto Networks, Inc. Traps
צוות הפיתוח של Phex Phex
Photodex ProShow Gold
Piriform Ltd CCleaner, Recuva
Power Software Ltd PowerISO
QIP.Ru QIP 2012
RealVNC Ltd VNC Viewer
Rebrand Software, LLC P2P Share Spy
Retrospect, Inc. Retrospect, Retrospect Client
Riverbed Technology, Inc. WinPcap
Samsung Electronics Co., Ltd. Kies
Scooter Software Beyond Compare 1
SecurStar GmbH DriveCrypt, DriveCrypt Plus Pack
Skype Technologies S.A. Skype
SoulSeek SoulSeek, SoulseekQt
Speedbit Ltd. Download Accelerator Plus
Spencer Kimball, Peter Mattis וצוות הפיתוח של GIMP GIMP
Sublime HQ Pty Ltd Sublime Text 2
SurfRight B.V. HitmanPro, HitmanPro.Alert
Symantec Corporation Symantec Data Loss Prevention Enforce Server, Symantec Encryption Desktop, Symantec Endpoint Protection Cloud
TeamViewer GmbH TeamViewer
TeraTerm Project T. Teranishi Term Tera
מפתחי Dia Dia
The Document Foundation LibreOffice
קהילת הפיתוח של Git Git
צוות Psi Psi
The R Foundation R (X64)
The Transmission Project Transmission
קהילת הפיתוח של Wireshark Wireshark
צוות הפיתוח של PgAdmin PgAdmin 4 V4
The QBittorrent Project QBittorrent
Thingamahoochie Software WinMerge
Tonec Inc. מנהל ההורדות מהאינטרנט
TortoiseSVN TortoiseSVN
Tracker Software Products Ltd. PDF-XChange Viewer
Trend Media Corporation Limited FlashGet
Trend Micro, Inc. גרסה חודשית של OfficeScan
Trimble Navigation Limited SketchUp
TrueCrypt Foundation TrueCrypt
UltraVNC UltraVNC Server, UltraVNC Viewer
Utimaco Safeware AG SafeGuard PrivateCrypto
VMware, Inc. VMware Identity Manager Connector, VMware Player, VMware Tools, VMware Workstation
WeFi WeFi
XnSoft XnView
Yukihiro Matsumoto Ruby
Zimbra, Inc. שולחן העבודה של Zimbra
צוות AMSN AMSN
מפתחי Gtk-Gnutella Gtk-Gnutella
Http://Tortoisegit.Org/ TortoiseGit
Iolo Technologies, LLC Iolo Technologies, LLC
MIRC Co. Ltd. MIRC
Ntldr DiskCryptor
OwnCloud OwnCloud
Pdfforge GmbH PDFCreator
UZoft Ltd. VDesk

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v138894743
מערכת הפעלה: Windows
שונה לאחרונה: 30/06/2022