חתימות חדירה

החלון חתימות חדירה מאפשר לך להציג את רשימת חתימות ההתקפה. בעמודה שמות חתימה מפורטים שמות חתימות ההתקפה. התכונה 'מניעת חדירות' מסתמכת על רשימה זו של חתימות התקפה כדי לזהות פעילויות חשודות ולחסום אותן. תוכל לבחור חתימה מתוך הרשימה אם אינך מעוניין ש-Norton 360 Online ינטר את החתימה. אל תכלול חתימה, רק אם אתה בטוח שהיא מתאימה לפעילות שגרתית.

במקרים מסוימים, פעילות שגרתית ברשת עלולה להיראות כמו חתימת התקפה. ייתכן שתרצה לקבל התראות חוזרות לגבי התקפות אפשריות. אם ידוע לך שההתקפות שמפעילות את ההודעות הללו הן בטוחות, תוכל ליצור אי הכללה לחתימת ההתקפה המתאימה לפעילות השגרתית.

תוכל גם להפעיל או להשבית את ההודעות ש-Norton 360 Online מציג כאשר הוא מזהה חתימה מסוימת.

כל אי הכללה שאתה יוצר משאירה את המחשב שלך חשוף להתקפות.

האפשרויות הן:

פעיל

מאפשרת לציין אם תרצה ש-Norton 360 Online ינטר חתימה.

תוכל לבטל סימון של חתימת התקפה, אשר אינך מעוניין ש-Norton 360 Online ינטר.

שמות חתימה

הצגת רשימה של חתימות התקפה.

הפוך את הכול ללא זמין

מאפשרת לך לא לכלול שום חתימות התקפה, אם אינך מעוניין ש-Norton 360 Online ינטר אותן.

הפוך את הכול לזמין

מאפשרת לך לכלול את כל חתימות ההתקפה, אם אתה מעוניין ש-Norton 360 Online ינטר כל חתימה.

לפי הגדרת ברירת המחדל, Norton 360 Online מנטר את כל חתימות ההתקפה ומגן על המחשב שלך מפני התקפות וירוסים.

מאפיינים

מאפשרת לך לבחור האם ברצונך לקבל הודעות כאשר מזוהה התקפה על סמך החתימות שבחרת.

הכללה או אי הכללה של חתימות התקפה בעת הניטור

אודות מניעת חדירה

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v1274828_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 02/11/2011