הפעלת ניקוי הרישום

הרישום של Windows עשוי לכלול ערכים המתייחסים לקבצים שאינם קיימים עוד. פריטי רישום שכאלה עלולים לפגוע בביצועי המחשב. הרכיב 'ניקוי רישום' סורק את המחשב ומנקה ערכי רישום "שבורים" שהוא מוצא.

כדי להפעיל ניקוי רישום

  1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על משימות.

  2. בחלון משימות, תחת משימות כוונון מחשב, לחץ על הפעל ניקוי רישום.

  3. לאחר השלמת הפעילות, לחץ על סגור בחלון כוונון.

הפעלת סריקה לניקוי קבצים זמניים וקבצים לא רצויים

הפעלת דוח אבחון

אודות כוונון מחשב

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v12631552_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 27/10/2011