מוצרים אחרים

הכללה או אי הכללה של חתימות התקפה בעת הניטור

במקרים מסוימים, פעילות שגרתית ברשת עלולה להיראות כמו חתימת התקפה. ייתכן שתקבל התראות חוזרות לגבי התקפות אפשריות. אם ידוע לך שההתקפות שמפעילות את ההודעות הללו הן בטוחות, תוכל ליצור אי הכללה לחתימת ההתקפה המתאימה לפעילות השגרתית.

כל אי הכללה שאתה יוצר משאירה את המחשב שלך חשוף להתקפות.

אם לא הכללת את חתימות ההתקפה שברצונך לנטר שוב, תוכל לכלול אותן ברשימת החתימות הפעילות.

כדי לא לכלול חתימות התקפה בניטור

  1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

  2. בחלון הגדרות, בכרטיסייה הגדרות מפורטות, לחץ על חומת אש.

  3. בכרטיסייה הגנה מפני חדירה והגנה על דפדפן, תחת הגנה מפני חדירה, בשורה חתימות חדירה, לחץ על הגדר תצורה.

  4. בחלון חתימות חדירה, בטל את הסימון של חתימות ההתקפה שאין ברצונך לכלול.

  5. לחץ על אישור.

כדי לכלול את חתימות ההתקפה שלא נכללו בעבר

  1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

  2. בחלון הגדרות, בכרטיסייה הגדרות מפורטות, לחץ על חומת אש.

  3. בכרטיסייה הגנה מפני חדירה והגנה על דפדפן, תחת הגנה מפני חדירה, בשורה חתימות חדירה, לחץ על הגדר תצורה.

  4. בחלון חתימות חדירה, סמן את חתימות ההתקפה שברצונך לכלול.

  5. לחץ על אישור.

אודות מניעת חדירה

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v1224806_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 22/04/2011