מוצרים אחרים

אודות מניעת חדירה

'מניעת חדירה' סורקת את כל תעבורת הרשת שמגיעה למחשב שלך או יוצאת ממנו, ומשווה מידע זה לקבוצה של חתימות התקפה. חתימות התקפה כוללות מידע המזהה את ניסיונו של התוקף לנצל פגיעות ידועה במערכת ההפעלה או בתוכנית. 'מניעת חדירה' מגינה על המחשב מפני ההתקפות הנפוצות ביותר באינטרנט.

אם המידע מתאים לחתימת התקפה מסוימת, 'מניעת חדירה' מתעלמת אוטומטית מהחבילה ומנתקת את החיבור למחשב ששלח את הנתונים. פעולה זו מגינה על המחשב מפני השפעה כלשהי של ההתקפה.

הסריקה של 'מניעת חדירה' המתבצעת לגבי כל בקשה שמגיעה מהתקנים הניגשים למחשב שלך, מגדילה את משך הסריקה ומקטנה את מהירות העבודה של המחשב ברשת. ניתן להקטין את משך הסריקה ולשפר את מהירות העבודה של המחשב ברשת, על-ידי אי הכללה של ההתקנים המהימנים בסריקה של 'מניעת חדירה'. אם אתה בטוח שהתקן מסוים ברשת שלך בטוח, תוכל להשתמש בחלון עריכת רמת אמון של התקן כדי לשנות את רמת האמון שלו ל אמון מלא. תוכל לבחור באפשרות אל תכלול בסריקת IPS כדי לא לכלול התקנים מהימנים אלה בסריקת 'מניעת חדירות'.

'מניעת חדירה' מסתמכת על רשימה מקיפה של חתימות התקפה כדי לזהות פעילות רשת חשודה ולחסום אותה. Norton 360 Online מפעיל אוטומטית את LiveUpdate, כדי לשמור את הרשימה 'חתימת התקפה' במצב מעודכן. אם אינך משתמש ב-Automatic LiveUpdate, עליך להפעיל את LiveUpdate ידנית פעם בשבוע.

השבתה או הפעלה הודעות מניעת חדירה

הכללה או אי הכללה של חתימות התקפה בעת הניטור

הפעלה והשבתה של AutoBlock

ביטול חסימת מחשבים שמופעל בהם AutoBlock

חסימה לצמיתות של מחשב שנחסם על ידי AutoBlock

אודות רשימת אי-הכללה של מניעת חדירה

הסרת כל ההתקנים מרשימת האי הכללה של 'מניעת חדירה'

אי-הכללת התקן בסריקה למניעת חדירה

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v1224762_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 07/11/2011