מוצרים אחרים

זיהוי שולחי דואר זבל

אם אינך רוצה לקבל את כל הודעות הדוא"ל שמגיעות מכתובת או מתחום מסוימים, תוכל להוסיפם ל'רשימת חסומים'. התכונה Norton AntiSpam מסמנת כדואר זבל את כל הודעות הדוא"ל שמגיעות מכתובת זו או מתחום זה.

בנוסף, Norton AntiSpam מייבאת אוטומטית את רשימות הכתובות שנמצאות ברשימות השולחים החסומים של תוכנת הדוא"ל שלך, אל רשימת החסומים במהלך שילוב הלקוח או יבוא פנקס הכתובות הראשוני.

Norton AntiSpam מאפשרת להזין כתובות דוא"ל לא חוקיות ברשימת החסומים.

הקפד תמיד להוסיף כתובות ותחומים חשודים לרשימת החסומים, כדי שלא תקבל הודעות דוא"ל לא רצויות.

כדי לייבא כתובות לרשימת החסומים

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

 2. בחלון הגדרות, תחת הגדרות מפורטות, לחץ על תוכנת אנטי-ריגול.

 3. בכרטיסייה מסנן, בשורה רשימת המורשים, לחץ על הגדר תצורה.

 4. בחלון רשימת המורשים, לחץ על יבא.

 5. בחלון רשימת המורשים, לחץ על החל.

 6. לחץ על אישור.

כדי להוסיף פריטים לרשימת החסומים

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

 2. בחלון הגדרות, תחת הגדרות מפורטות, לחץ על תוכנת אנטי-ריגול.

 3. בכרטיסייה מסנן, בשורה רשימת חסומים, לחץ על הגדר תצורה.

 4. בחלון רשימת חסומים, לחץ על הוסף.

 5. בתיבת הדו-שיח הוסף כתובת דוא"ל, ברשימה הנפתחת סוג כתובת, בחר בסוג הכתובת.

  תוכל לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:

  • דואר אלקטרוני

  • תחום

 6. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף כתובת דוא"ל, הזן את כתובת הדוא"ל שברצונך לחסום ואת שם השולח.

  • כדי להוסיף תחום, הזן את כתובת התחום (לדוגמה, symantec.com) ואת שם התחום.

 7. לחץ על אישור.

 8. בחלון רשימת חסומים, לחץ על החל.

 9. לחץ על אישור.

כדי לערוך או למחוק פריטים ב'רשימת חסומים'

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

 2. בחלון הגדרות, תחת הגדרות מפורטות, לחץ על תוכנת אנטי-ריגול.

 3. בכרטיסייה מסנן, בשורה רשימת חסומים, לחץ על הגדר תצורה.

 4. בחלון רשימת חסומים, בחר את הפריט שברצונך לטפל בו.

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לערוך פריט, לחץ על ערוך כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח ערוך כתובת דוא"ל, ערוך את הפרטים ולחץ על אישור.

  • כדי למחוק פריט, לחץ על הסר.

   בעת מחיקת פריט שיובא, התכונה Norton AntiSpam מוסיפה אותו אוטומטית לרשימה אי הכללות של פנקס הכתובות.

 6. בחלון רשימת חסומים, לחץ על החל.

 7. לחץ על אישור.

הגדרת שילוב לקוחות

אודות ההגדרות של Norton AntiSpam

זיהוי שולחים מורשים

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v1084053_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 31/10/2011