מוצרים אחרים

זיהוי שולחים מורשים

אם אתה בטוח שכתובת דוא"ל או תחום בטוחים ואינך מעוניין שהתכונה Norton AntiSpam תחסום אותם, תוכל להוסיפם אל רשימת המורשים

כאשר המחשב פועל במצב סרק, התכונה Norton AntiSpam מייבאת אוטומטית את רשומות פנקס הכתובות ורשימת השולחים הבטוחים פעם ביום.

אם תוסיף תוכנית דוא"ל נתמכת, תוכל לייבא ידנית את פנקס הכתובות שלה אל רשימת המורשים שלך מייד או בכל זמן אחר. תוכל גם להוסיף שמות ותחומים בודדים אל רשימת המורשים.

לפני יבוא פנקס הכתובות, תוכל להגדיר את האפשרות 'אי הכללות של פנקס הכתובות'. התכונה Norton AntiSpam אינה מייבאת כתובות דוא"ל שהוספת לרשימה אי הכללות של פנקס הכתובות.

כדי לייבא פנקס כתובות

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

 2. בחלון הגדרות, תחת הגדרות מפורטות, לחץ על תוכנת אנטי-ריגול.

 3. בכרטיסייה מסנן, בשורה רשימת המורשים, לחץ על הגדר תצורה.

 4. בחלון רשימת המורשים, לחץ על יבא.

 5. בחלון רשימת המורשים, לחץ על החל.

 6. לחץ על אישור.

כדי להוסיף פריטים לרשימת המורשים

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

 2. בחלון הגדרות, ב הגדרות מפורטות, לחץ על תוכנת אנטי-ריגול.

 3. בכרטיסייה מסנן, בשורה רשימת המורשים, לחץ על הגדר תצורה.

 4. בחלון רשימת המורשים, לחץ על הוסף.

 5. בתיבת הדו-שיח הוסף כתובת דוא"ל, ברשימה הנפתחת סוג כתובת, בחר בסוג הכתובת.

  בחר באחת מהאפשרויות הבאות.

  • דואר אלקטרוני

  • תחום

 6. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף כתובת דוא"ל, הזן את כתובת הדוא"ל שברצונך להרשות ואת שם השולח.

  • כדי להוסיף שם תחום, הזן את כתובת התחום (לדוגמה, symantec.com). ניתן להזין גם את שם התחום, אך זו אינה חובה.

 7. לחץ על אישור.

 8. בחלון רשימת המורשים, לחץ על החל.

 9. לחץ על אישור

כדי לערוך או למחוק פריטים ב'רשימת המורשים'

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

 2. בחלון הגדרות, תחת הגדרות מפורטות, לחץ על תוכנת אנטי-ריגול.

 3. בכרטיסייה מסנן, בשורה רשימת המורשים, לחץ על הגדר תצורה.

 4. בחלון רשימת המורשים, בחר את הפריט שברצונך לערוך או למחוק.

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לערוך פריט, לחץ על ערוך כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח ערוך כתובת דוא"ל, ערוך את הפרטים ולחץ על אישור.

  • כדי למחוק פריט, לחץ על הסר.

   בעת מחיקת פריט שיובא Norton AntiSpam מוסיפה אותו אוטומטית לרשימה 'אי הכללות של פנקס הכתובות'.

 6. בחלון רשימת המורשים, לחץ על החל.

 7. לחץ על אישור.

הגדרת שילוב לקוחות

זיהוי שולחי דואר זבל

אודות ההגדרות של Norton AntiSpam

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v1084016_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 31/10/2011