מתגים של שורת פקודה

NAVW32.exe הוא קובץ ההפעלה שמפעיל את הממשק והסורק של Windows. ניתן להפעיל את מתגי שורת הפקודה, בדרך-כלל מתפריט התחל הפקודה הפעלה, כדי לעקוף את הגדרות התצורה.

תחביר הפקודה:

  • navw32 פקודה שם נתיב

  • navw32 פקודה

  • navw32 שם נתיב

אם ברצונך לסרוק שילוב של פריטים, הפרד אותם באמצעות תווי רווח בודד.

הפעלת סריקה מתוך שורת הפקודה

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v10817483_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 15/02/2011