מוצרים אחרים

אודות שמירה על עדכניות מערך ההגנה שלך

עדכוני הגדרות עומדים לרשותך כל זמן שאתה שומר את המוצר במצב פעיל. תוכל לרכוש את המוצר ולשמור על מצב ההגנה שלך בדרכים הבאות:

אם רכשת גרסת מינוי של מוצר מסחרי

המוצר כולל מינוי מוגבל בזמן לקבלת עדכוני הגדרות. כאשר תוקף המנוי עומד לפוג, מוצגת בפניך בקשה לחדש אותו. לחידוש המנוי שלך, פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך.

לאחר שפג תוקף המינוי, לא תוכל לקבל עדכונים מכל סוג שהוא וכל תכונות האבטחה יושבתו. אם לא תחדש את המוצר, לא תהיה מוגן יותר מפני איומי אבטחה. אף ש-LiveUpdate ימשיך לחפש עדכונים לאחר תפוגת המינוי, עליך לחדש את המוצר כדי להפעיל את כל תכונות האבטחה.

אם רכשת מוצר בתור שירות או שקיבלת אותו מותקן במחשב

אם לא תפעיל את השירות או תחדש את המינוי שלך, לא תוכל לקבל עדכונים משום סוג, והתוכנה תפסיק לפעול.

אם קיבלת את השירות באמצעות ספק השירות

המוצר במצב פעיל תמיד, כל עוד שירות האבטחה שלך פעיל אצל ספק השירות.

אם שירות האבטחה שלך אינו פעיל, לא תוכל לקבל עדכונים משום סוג, והתוכנה תפסיק לפעול.

אודות LiveUpdate

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v1061821_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 05/04/2011