השבתת ניטור מרחוק

בעת השבתת הניטור מרחוק, אתה עוצר את הניטור מרחוק של ה המחשבים המחוברים לרשת שלך.

תוכל להשבית את הניטור מרחוק ל:

 • כל המחשבים שאתה מנטר מרחוק

 • מחשב יחיד שאתה מנטר מרחוק

תוכל להשבית את 'ניטור מרחוק' בלבד לאחר שהשלמת את תהליך התקנת הניטור מרחוק.

כדי להשבית את הניטור מרחוק לכל המחשבים

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

 2. בחלון הגדרות, בכרטיסייה הגדרות מפורטות, לחץ על הרשת שלי.

 3. בשורה מפת אבטחת רשת, לחץ על הגדר תצורה.

 4. בצדו הימני של החלון מפת אבטחת רשת, ב ניטור מרחוק, לחץ על השבת.

 5. בתיבת הדו-שיח לאישור, לחץ על כן.

כדי להשבית את הניטור מרחוק למחשב אחד

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

 2. בחלון הגדרות, בכרטיסייה הגדרות מפורטות, לחץ על הרשת שלי.

 3. בשורה מפת אבטחת רשת, לחץ על הגדר תצורה.

 4. בחלון מפת אבטחת הרשת, במפת הרשת, לחץ על המחשב שברצונך להשבית בו את הניטור מרחוק.

 5. באזור פרטי ההתקן, לצד ניטור מרחוק, לחץ על השבת.

 6. בתיבת הדו-שיח לאישור, לחץ על כן.

הגדרת ניטור מרחוק

הסרת התקנים ממפת אבטחת הרשת

הצגת פרטי ההתקן

אודות מפת אבטחת הרשת

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v10335262_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 31/03/2011