מוצרים אחרים

התראת הגנה

כאשר חומת האש החכמה במצב מושבת, המחשב שלך אינו מוגן מפני איומי האינטרנט ומפני סיכוני אבטחה.

ייתכן שיהיו בעיות שיחייבו אותך להשבית את חומת האש החכמה. במקרים אלה, עליך לנסות לשנות את הגדרות האבטחה באופן הבא, לפני שתשבית את חומת האש:

  • כדי לפתור בעיות של קובץ כלשהו או של שיתוף מדפסות כלשהן, תוכל לגשת ל'מפת אבטחת הרשת'. בחלון מפת אבטחת רשת, תוכל להגדיר את רמת האמון של הרשת שאליה מחובר המחשב. הגדרת הרשת כ'משותפת' או כ'אמון מלא' עשויה לפתור את הבעיה.

  • כדי לפתור בעיות כלשהן הקשורות ל-Teredo, תוכל להיכנס לכרטיסייה הגדרות מתקדמות של חומת האש החכמה ולהפעיל את האפשרות לימוד אוטומטי של התעבורה החוצה בין IPv6 ל-NAT.

אם אתה חייב להשבית את חומת האש החכמה, השבת אותה זמנית, באופן שתוכל לוודא שהיא מופעלת שוב אוטומטית.

תוכל להשתמש ברשימה הנפתחת המופיעה בחלון זה כדי לבחור לכמה זמן ברצונך להשבית את חומת האש החכמה.

כדי לוודא שהמחשב שלך נשאר מוגן, תוכל להפעיל את חומת האש החכמה ידנית לפני תום פרק הזמן שנקבע.

אודות חומת האש החכמה

אודות הגדרות מתקדמות של חומת אש חכמה

אודות מפת אבטחת הרשת

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v1028879_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 31/10/2011