ניטור רכיב תוכנית

ניטור רכיב תוכנית מבטיח שהסוסים הטרויאניים ותוכניות זדוניות אחרות לא יוכלו להיות מצורפים לתוכנית בטוחה ולחמוק מגילוי. כאשר 'ניטור רכיב תוכנית' פעיל, נשמעת התראה כאשר התוכנית עושה שימוש ברכיב חשוד לצורך גישה לאינטרנט. תוכל לאחר מכן לאפשר או לחסום גישה לרכיב זה.

בחלק מהתוכניות במחשב שלך נעשה שימוש ברכיבים המופיעים ברשימת תיבת הדו-שיח ניטור רכיב תוכנית לצורך גישה לאינטרנט.

כדי ללמוד עוד על רכיב מסוים, לחץ על השורה שלו.

בטבלה הבאה מוצגת רשימה של הרכיבים עם הפרטים שלהם:

נתיב מלא

מציג את מיקום הרכיב

תיאור

תיאור קצר של הרכיב

גרסה

מציג את גרסת הרכיב

חתימה דיגיטלית

מציג חתימה דיגיטלית לאימות הרכיב

שם החברה

מציג את שם החברה שהתוכנית שייכת לה

ניתן להסיר מהרשימה את התוכנית שנבחרה באמצעות האפשרות הסר או את כל התוכניות באמצעות האפשרות הסר הכל.

אודות הגדרות מתקדמות של חומת אש חכמה

אודות כללי תוכניות

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v1028830_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 15/02/2011