מוצרים אחרים

הסרת כלל חומת אש

במידת הצורך, ניתן להסיר חלק מכללי חומת האש. עם זאת, לא ניתן לשנות חלק מכללי התעבורה שברשימה, שמוגדרים כברירת מחדל. ניתן להציג את ההגדרות של כללים אלה באמצעות האפשרות הצג.

אל תסיר כלל חומת אש שמוגדר כברירת מחדל, אלא אם אתה משתמש מתקדם. הסרת כלל חומת אש המוגדר כברירת מחדל עלולה להשפיע על הפונקציונליות של חומת האש ולפגוע באבטחת המחשב.

כדי לשנות כלל תעבורה

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

 2. בחלון הגדרות, בכרטיסייה הגדרות מפורטות, לחץ על חומת אש.

 3. בכרטיסייה כללי תעבורה, בחר את הכלל שברצונך להסיר.

 4. לחץ על הסר.

 5. בתיבת הדו-שיח אישור, לחץ על כן.

כדי להסיר כלל תוכנית

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

 2. בחלון הגדרות, בכרטיסייה הגדרות מפורטות, לחץ על חומת אש.

 3. בכרטיסייה כללי תוכנית, בעמודה תוכנית, בחר את התוכנית שמכילה את הכלל שברצונך להסיר.

 4. לחץ על שנה.

  כדי להסיר את כללי התוכנית המשויכים לתוכנית זו, לחץ על הסר.

 5. בחלון כללים, בחר את הכלל שברצונך להסיר.

 6. לחץ על הסר.

 7. בתיבת הדו-שיח אישור, לחץ על כן.

 8. לחץ על אישור.

שינוי כללי תעבורה וכללי תוכניות

השבתה זמנית של כלל 'תעבורה'

שינוי הסדר של כללי חומת אש

הסרת תוכנית

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v1028261_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 23/04/2011