הוספת תוכנית להגדרות חומת אש

ניתן להוסיף תוכניות להגדרות של חומת האש, כדי לשלוט ביכולת שלהן לגשת לאינטרנט. הגדרות חומת האש שנקבעו ידנית עבור תוכניות, עוקפות כל הגדרה שנוצרת על-ידי Automatic Program Control. עם זאת, סימנטק ממליצה לשמור את ההגדרות שיוצרת Automatic Program Control במהלך הפעלת התוכניות.

ההגדרות של חומת אש עבור תוכניות אינן מועברות מגרסאות קודמות של Norton 360 Online. אם ברצונך לשחזר תוכניות שהוספת ידנית בגרסת המוצר הקודמת, עליך להוסיף אותן שוב בגרסה הנוכחית.

כדי להוסיף תוכנית להגדרות חומת אש

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

 2. בחלון הגדרות, ב הגדרות מפורטות, לחץ על חומת אש.

 3. בכרטיסייה כללי תוכנית, לחץ על הוסף.

 4. בתיבת הדו-שיח בחר תוכנית, עיין כדי לאתר את קובץ ההפעלה של התוכנית שברצונך להוסיף לרשימה.

 5. לחץ על פתח.

 6. בחלון בקשת אבטחה - בקרת תוכניות, ברשימה הנפתחת מה ברצונך לעשות?, בחר ברמת הגישה שתרצה שתהיה לתוכנית. האפשרויות הן:

  אפשר

  הרשה את כל ניסיונות הגישה של תוכנית זו

  חסום

  דחה את כל ניסיונות הגישה של תוכנית זו

  הגדר ידנית את הגישה לאינטרנט (מומלץ)

  צור כללים הקובעים כיצד תוכנית זו ניגשת לאינטרנט.

  תוכל לקבוע את הקריטריונים הבאים עבור כלל:

  • הפעולה

  • חיבורים

  • מחשבים

  • תקשורת

  • מתקדם

  • תיאור

  אם תבחר באפשרות זו, יהיה עליך לפעול בהתאם להוראות שבאשף שיופיע ולהגדיר את תצורת הכלל.

 7. לחץ על אישור.

אודות כללי תוכניות

התאמה אישית של תוכנית

הסרת תוכנית

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v1028102_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 30/10/2011