מוצרים אחרים

אודות חומת האש החכמה

'חומת האש החכמה' מנטרת את התקשורת בין המחשב שלך לבין מחשבים אחרים באינטרנט. היא גם מגנה על המחשב שלך מפני בעיות אבטחה נפוצות, כמו:

ניסיונות חיבור לא מוצלחים

היא מזהירה אותך מפני ניסיונות חיבור ממחשבים אחרים ומפני ניסיונות של תוכניות מהמחשב שלך להתחבר למחשבים אחרים

סריקות יציאה

מסווה את היציאות הבלתי פעילות במחשב שלך ובכך מספקת הגנה מפני התקפות בשיטות פריצה כגון סריקת יציאות

חדירות

מנטרת את תעבורת הרשת אל המחשב שלך וממנו לאיתור התנהגות חשודה ועוצרת התקפה כלשהי לפני שהיא מאיימת על המערכת

חומת האש חוסמת פורצים ותעבורה בלתי מורשית אחרת, בשעה שהיא מאפשרת מעבר של תעבורה מורשית. השבתת חומת האש החכמה תפחית את ההגנה על המערכת. ודא תמיד שחומת האש החכמה שלך מופעלת.

השבתה או הפעלה של 'חומת אש חכמה'

אודות כללי חומת אש

אודות Norton Firewall Diagnosis

אודות מניעת חדירה

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v1027911_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 17/10/2011