האקטיבציה מפעילה את שירות Norton

כאשר ספק השירות שלך מציע את תוכנת Norton בתור שירות, האקטיבציה מפעילה את השימוש הנוכחי בשירות התוכנה.

תוכל להפעיל את שירות Norton לאחר שתתקין המוצר. ייתכן שתצטרך להזין ידנית קוד PIN שתקבל מספק השירות שלך.

ייתכן ששלבי ההפעלה יהיו שונים מספק שירות אחד למשנהו.

אם אינך מחובר לאינטרנט, תוכל לבחור להפעיל את השירות במועד מאוחר יותר. תוכל להשתמש באפשרות הפעל עכשיו בחלון הראשי. במקרים מסוימים, ייתכן שיוצגו בפניך התראות עם בקשה להפעיל את המוצר.

תהליך ההפעלה נמשך מספר דקות בלבד. עם זאת, כדי להפעיל את השירות, עליך להיות מחובר לאינטרנט.

אם לא תפעיל את השירות לאחר ההתקנה, תקבל התראות שוטפות, עד שתעשה זאת. אם לא תפעיל את שירות Norton, בתוך פרק הזמן שצוין בהתראה, המוצר יפסיק להגן עליך.

הפעלת שירות Norton

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v1027408_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 04/04/2011