ערוך רמת אמון של הרשת

רמת האמון קובעת את רמת ברירת המחדל של הגישה שיש להתקנים ברשת אל המחשב שלך. כל התקן ברשת שאינו מסווג במפורש כ'מהימן' או כ'מוגבל', משתמש באמת האמון של הרשת.

רמת האמון ההתחלתית של הרשת מוגדרת עבורך, על-סמך תצורת המחשב שלך.

תוכל לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:

אמון מלא

הוספת הרשת לרשימה 'אמון מלא'

כל התעבורה שמתקבלת במחשב שלך מרשת מהימנה, עוברת סינון ורשאית לעבור דרך חומת האש. עם זאת, ממשיך להתבצע מעקב אחר התקפות ופגיעות ידועות. עליך לבחור בהגדרה זו רק בתנאי שאתה בטוח שהרשת בטוחה לחלוטין.

משותפת

הוספת הרשת לרשימה 'משותפת'

כל התעבורה שמתקבלת במחשב שלך מרשת משותפת, עוברת סינון. רק משאבים משותפים מחשב שלך, כגון קבצים, תיקיות ומדפסות, מאושרים לשימוש. עליך לבחור בהגדרה זו, אם ברצונך שחומת האש תגן עליך מפני כל התעבורה, חוץ מתעבורה הקשורה לשיתוף קבצים ומדפסות.

מוגנת

הוספת הרשת לרשימה 'מוגנת'

רמת האמון של הרשת מסווגת כמוגנת, אם לא סווגה כמהימנה, משותפת או מוגבלת.

אתה ממשיך להיות מוגן מפני התקפות ידועות ומתעבורה לא צפויה מכל הסוגים.

מוגבלת

הוספת הרשת לרשימה 'מוגבלת'

ההתקנים הקשורים לרשת מוגבלת לא יכולים לתקשר עם המחשב שלך. עם זאת, עדיין תוכל להשתמש ברשת כדי לגלוש לאתרי אינטרנט, לשלוח הודעות דוא"ל או להעביר מסרי תקשורת אחרים.

אודות מפת אבטחת הרשת

שינוי רמת האמון של הרשת וההתקנים

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v10027746_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 10/02/2011