מוצרים אחרים

עריכת רמת אמון של התקן

כדי לאבטח את המחשב שלך או התקן מתוך התקנים אחרים, תוכל להגדיר רמת אמון מתאימה להתקנים המחוברים לרשת. באזור פרטי ההתקן של 'מפת אבטחת רשת' מוצגות הגדרות רמת אמון לכל התקן. אתה יכול לשנות הגדרות של רמת אמון של התקן.

רמת אמון של התקן משותפת בכל אחד מהמופעים הבאים:

  • כאשר במחשב המחובר לרשת קיימת תיקייה אחת או יותר או מדפסת אחת או יותר הפועלות בשיתוף

  • כאשר המחשב הוא תואם מרכז מדיה (לדוגמה, אם יש לך Windows Media Center Edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, או Windows 7)

  • כאשר אין למחשב שלך כתובת IP ציבורית

    אין למחשב כתובת IP ציבורית כאשר המחשב אינו מחובר ישירות לאינטרנט.

  • כאשר המחשב מחובר לרשת LAN באמצעות חיבור מאובטח

אם אתה משתמש ברשת אלחוטית שאינה מאובטחת, הגדרת ברירת המחדל של רמת האמון של כל ההתקנים המחוברים לרשת תהיה 'מוגנת'.

רמת אמון של התקן גם תלויה ברמת האמון של הרשת שאליה הוא מחובר. כאשר אתה משנה רמת אמון של רשת, Norton 360 Online מקצה את אותה רמת אמון לכל ההתקנים המחוברים לאותה רשת. אך Norton 360 Online אינו משנה את רמת האמון של ההתקנים שאתה אישית נותן בהם אמון או מגביל.

עליך לשנות רמת אמון של התקן ל'אמון מלא' בלבד, אם אתה בטוח שעל ההתקן אין איומי אבטחה כלשהם.

תוכל לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:

אמון מלא

ניתן להוסיף התקן לרשימה 'אמון מלא'.

התקנים בעלי 'אמון מלא' עוברים ניטור להתקפות ולפגיעות ידועות בלבד. עליך לבחור הגדרה זו בתנאי שאתה בטוח שהרשת בטוחה לחלוטין.

תוכל גם לא לכלול התקן שעליו החלת 'אמון מלא' בסריקה למניעת חדירה. כאשר אתה מחליט לא לכלול התקן מהימן בסריקה למניעת חדירה, Norton 360 Online לא יסרוק שום מידע המגיע מהתקן זה.

מוגבלת

ניתן להוסיף התקן לרשימה 'מוגבלת'

להתקנים מוגבלים אין גישה למחשב שלך. Norton 360 Online מציג את מצב רמת האמון של ההתקנים המוגבלים בסמל של ההתקן.

השתמש באמון המוגדר כברירת מחדל (רמת אמון)

ניתן להוסיף התקן לרמת האמון המוגדרת כברירת מחדל

על ההתקנים המוסרים מרשת האמון המלאה או מרמת האמון המוגבלת חלה הגדרת ברירת המחדל של רמת האמון של הרשת. רמת האמון של הרשת יכולה להיות 'אמון מלא', מוגבלת, מוגנת או משותפת.

אודות מפת אבטחת הרשת

שינוי רמת האמון של הרשת וההתקנים

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v10027745_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 10/02/2011