מוצרים אחרים

מדיניות ההחזרות והביטולים של Norton

מהי מדיניות הביטולים וההחזרות של Norton?

 • אם אינך שבע רצון מהרכישה, ספר לנו על כך! המדיניות שלנו כוללת החזר כספי - אך חלות כמה הגבלות, כך שאנו מבקשים ממך לעיין בתנאים שלהלן. המדיניות שלנו אינה תלויה בזכויותיך על פי חוק.

 • דמי המשלוח, הטיפול והמסים החלים אינם ניתנים להחזרה, לבד במספר מדינות בארה''ב ומדינות אחרות, בהן פריטים אלה ניתנים להחזרה.

 • החזרת המוצר שרכשת מ-Norton ו/או קבלת החזר כספי כפופות להסכמתך למחוק את כל עותקי התוכנה מההתקן(ים) שלך ולהסיר את התקנתם. ייתכן אף שהרישיון יושבת כדי למנוע המשך שימוש, וזאת על-פי שיקול דעתנו הבלעדי.

 • חשוב לדעת כי זכאותך לביטול, להחזרה ולהחזר כספי עשויה להיות שונה אם הרכישה או החיוב בוצעו באמצעות צד שלישי (למשל ספק שירות, ספק, קמעונאי וכו'). יש לעיין בתנאי המבצע לקבלת מידע נוסף.

אל תהסס ליצור קשר עם שירותי המנויים והתמיכה לקבלת סיוע, זו הדרך המהירה ביותר לבקש ביטול והחזר כספי.

ביטול המנוי

 • באפשרותך לבטל את המנוי בכל שלב על-ידי כניסה אל חשבון Norton והשבתת ההגדרה של החידוש האוטומטי, או על-ידי פנייה לשירותי המנויים ולתמיכה.

 • אם אתה מבטל את המנוי שלך, חשוב לדעת כי בקשת הביטול צריכה להתבצע כמה ימים לפני תאריך החיוב של החידוש, כדי לאפשר את עיבוד הביטול ולהימנע מחיובים בגין חידוש אוטומטי.

 • זכור שאם תבטל את המנוי, המנוי שלך לא יחודש אוטומטית. עם זאת, ההגנה של תימשך בימים שנותרו בתקופת המנוי הקיימת (שכבר שילמת עליה). תהיה זכאי להחזר כספי בהתאם למדיניות ההחזרים הכספיים שלנו להלן.

 • חבילות מנויים של Norton ו/או LifeLock:

  • אם רכשת חבילה (כלומר של יותר ממנוי אחד), באפשרותך לבטל מנוי אחד או את כל המנויים המרכיבים את החבילה בכל עת.

  • אם תבטל רק חלק מהחבילה, המנויים האחרים שלך יישארו פעילים ומחיר החידוש השנתי או החודשי שלך ישתנה. עיין במחירי המנוי והחידוש הקיימים שלך כאן, או התקשר לתמיכה של Norton אם לא קיים קישור כזה עבור המדינה שלך.

  • אם תבטל את כל המנויים המרכיבים את החבילה, ההגנה שלך תישאר בתוקף בימים שנותרו בתקופת המנוי הקיימת (שכבר שילמת עליה), אך היא לא תחודש באופן אוטומטי בתקופה הבאה.

  • בנוסף, ייתכן שתהיה זכאי להחזר כספי בהתאם למדיניות ההחזרים הכספיים שלנו להלן.

 • למעט ביפן, אם רכשת את המנוי באמצעות הערוץ הקמעונאי שלנו ורכשת את Virus Protection Promise על-ידי הפעלת ההגדרה של החידוש האוטומטי של מנוי זה, ביטול המנוי יגרום לביטול הטבת Virus Protection Promise.

ביטול המנוי - הולנד בלבד

 • באפשרותך לבטל את המנוי בכל שלב על-ידי כניסה אל חשבון Norton והשבתת ההגדרה של החידוש האוטומטי, או על-ידי פנייה לשירותי המנויים ולתמיכה.

 • אם אתה מבטל את המנוי שלך, שים לב שבקשת הביטול צריכה להתבצע כמה ימים לפני תאריך החיוב על החידוש כדי לאפשר מרווח לעיבוד הביטול ולהימנע מחיובי חידוש אוטומטיים.

 • אם תבטל את המנוי אחרי תקופת הזמן הראשונה, המנוי שלך יסתיים ותהיה זכאי להחזר כספי יחסי, ובלבד שתודיע על כך חודש אחד (1) מראש.

 • אם תבטל את המנוי לפני שתסתיים תקופת הזמן הראשונה, המנוי שלך לא יחודש אוטומטית. עם זאת, ההגנה של תימשך בימים שנותרו בתקופת המנוי הקיימת (שכבר שילמת עליה). תהיה גם זכאי להחזר כספי בהתאם למדיניות ההחזרים הכספיים שלנו להלן.

 • חבילות מנויי Norton:

  • אם רכשת חבילת מנויי Norton (כלומר של יותר ממנוי אחד), באפשרותך לבטל מנוי אחד או את כל המנויים המרכיבים את החבילה בכל עת.

  • אם תבטל רק חלק מהחבילה, המנוי/ים האחר/ים שלך יישאר/ו פעיל/ים ומחיר החידוש השנתי או החודשי שלך ישתנה. עיין במחירי המנוי והחידוש הקיימים שלך כאן, או התקשר לתמיכה של Norton אם לא קיים קישור כזה עבור המדינה שלך.

  • אם תבטל את כל חבילת מנויי Norton המרכיבים חבילה אחרי תקופת הזמן הראשונה, חבילת מנויי Norton תסתיים ותהיה זכאי להחזר כספי יחסי, ובלבד שתודיע על כך חודש אחד (1) מראש. אם תבטל את כל מנויי Norton המרכיבים את החבילה לפני שתסתיים תקופת הזמן הראשונה, ההגנה שלך תישאר בתוקף בימים שנותרו בתקופת המנוי הקיימת (שכבר שילמת עליה), אך היא לא תחודש באופן אוטומטי בתקופה הבאה.

  • בנוסף, ייתכן שתהיה זכאי להחזר כספי בהתאם למדיניות ההחזרים הכספיים שלנו להלן.

 • אם רכשת את המנוי באמצעות הערוץ הקמעונאי שלנו ורכשת את שירות Virus Protection Promise על-ידי הפעלת ההגדרה של החידוש האוטומטי של מנוי זה, ביטול המנוי יגרום לביטול ההטבה של Virus Protection Promise.

לקבלת סיוע ופרטים נוספים, פנה לשירותי המנויים ולתמיכה.

החזרים כספיים: מנויים שנתיים וחודשיים

מנויים שנתיים (תקופה של שנה אחת או יותר, או רישיון תמידי):

 • אלא אם צוין אחרת במדיניות זו, במסגרת ההתחייבות שלנו להחזר כספי בתוך 60 ימים, רכישת מנוי שנתי עומדת בתנאי הזכאות להחזר כספי, אם מתקבלת בקשה בתוך 60 ימים מתאריך הרכישה.

 • כל חידוש שנתי של מנוי עומד בתנאי הזכאות להחזר כספי של דמי החידוש השנתיים, אם הבקשה מתבצעת בתוך 60 ימים מהחיוב (כלומר מתאריך החיוב על החידוש). ההחזר הכספי יוגבל לדמי המנוי ששילמת בגין תקופת המנוי שחלה באותה עת.

 • רכישת מנוי שנתי לשירות Norton Virus Removal Assurance עומדת בתנאי הזכאות להחזר כספי, אם מתקבלת בקשה בתוך 60 ימים מתאריך הרכישה. עם זאת, אם שירות Norton Virus Removal Assistance שולב במוצר אחר של Norton במועד הרכישה, מדיניות הביטולים וההחזרים של שירות הסרת הווירוסים של של Norton תהיה זהה למדיניות הביטולים וההחזרים של מוצר Norton שבו היא משולבת.

 • רכישת מנוי שנתי לצוות התמיכה של Norton Ultimate עומדת בתנאי הזכאות להחזר כספי, אם מתקבלת בקשה בתוך 60 ימים מתאריך הרכישה, או במקרה של חידוש שנתי, בתוך 60 ימים מתאריך חיוב החידוש. בשני המקרים, הזכאות להחזר כספי מותנית בכך שהשירותים לא מומשו במהלך תקופה זו.

מנויים חודשיים (חידושים מחודש לחודש):

 • אלא אם צוין אחרת במדיניות זו, רכישה של מנוי חודשי לא זכאית להחזר כספי. אם תבטל, המנוי לא יחודש באופן אוטומטי בחודש הבא, אך ההגנה של תימשך בימים שנותרו בתקופת המנוי הקיימת (שכבר שילמת עליה).

 • רכישת ממנוי חודשי ל-Norton Ultimate Help Desk זכאית להחזר כספי, אם מתקבלת בקשה בתוך 14 ימים מתאריך הרכישה, או במקרה של חידושים חודשיים, בתוך 14 ימים מתאריך חיוב החידוש. בשני המקרים, הזכאות להחזר כספי מותנית בכך שהשירותים לא מומשו במהלך תקופה זו.

 • לפרטי החזרים כספיים על מנויים חודשיים של Norton Core, אנא ראה את הפרטים של נתב Wifi מסוג Norton Core להלן.

שים לב כי זכאותך להחזרה ולהחזר כספי עשויה להיות שונה אם הרכישה או החיוב בוצעו באמצעות צד שלישי (למשל נותן שירותים, משווק, קמעונאי, ספק, וכו'). יש לעיין בתנאי המבצע לקבלת מידע נוסף

אל תהסס ליצור קשר עם שירותי המנויים והתמיכה לקבלת סיוע, זו הדרך המהירה ביותר לבקש החזר כספי.

נתב Wifi של Norton Core

 • אם רכשת נתב WiFi של Norton Core מהאתר Norton.com, אתה זכאי להחזר כספי בתנאי שבקשתך תבוצע תוך 30 יום מהמועד שבו קיבלת את המשלוח. עיין בסעיף ההתחייבות להחזר כספי של הסכם הרישיון של Norton כדי לקבל פרטים ספציפיים לגבי תחילת תהליך ההחזרה וההחזר הכספי, או פנה לשירותי המנויים והתמיכה.

 • אם נתב ה-WiFi של Norton Core פגום או לא פועל ומצב זה מתרחש 1) בתוך שנה אחת מתאריך המשלוח המקורי, אם רכשת את המוצר מהאתר Norton.com, או 2) בתוך שנה אחת מתאריך הקנייה הקמעונאית המקורית, אם רכשת את המוצר ממשווק מורשה של Symantec, אנא עיין בתנאי אחריות החומרה המוגבלת לקבלת תיקון אפשרי.

 • אם המנוי שלך על Norton Core Security Plus חודש אוטומטית ותפנה אלינו בתוך 14 ימים לאחר חיוב המנוי החודשי הראשון שלך, תהיה זכאי להחזר המוגבל לדמי המנוי עבור החודש הראשון בלבד. לא יתקבלו החזרים כספיים על חודשי חידוש עתידיים ששולמו במנוי חודשי.

 • יובהר כי זכאותך להחזר כספי עשויה להיות שונה אם הרכישה או החיוב בוצעו באמצעות צד שלישי (למשל נותן שירותים, משווק, קמעונאי, ספק, וכו'). אם רכשת את נתב ה-WiFi ‏Norton Core מצד שלישי, כל החזרה תתבצע במקום הרכישה לפי תנאי המדיניות של גורם הצד השלישי בנושא החזרים כספיים.

אל תהסס ליצור קשר עם שירותי המנויים והתמיכה לקבלת סיוע, זו הדרך המהירה ביותר לבקש החזר כספי.

Norton Virus Protection Promise

Virus Protection Promise כולל שירות הסרת וירוסים המסופק על ידי נציג שירות של Symantec. במקרה הבלתי סביר ש-Symantec אינה יכולה להסיר את הווירוס מההתקן שלך, ייתכן שתהיה זכאי להחזר של עלות מנוי ה-Norton או חבילת ה-Norton (בהתאם לנסיבות). כדי להיות זכאי להחזר, יחולו התנאים וההתניות הבאים:

 • עליך לרכוש, לחדש או לשדרג את מנוי ה-Norton שלך ישירות מ-Norton.com, או להירשם לשירות החידוש האוטומטי של Norton באינטרנט;

 • ההחזר יינתן במלואו על בסיס המחיר ששולם בפועל על התקופה הנוכחית של מינוי ה-Norton. אם רכשת חבילת Norton (מוגדר כמנוי Norton ו/או שירותי Norton), ההחזר שלך יבוסס על התשלום בפועל על התנאים של חבילת Norton הנוכחית שלך. לחלופין, אם החבילה שרכשת כוללת מנוי Norton עם מוצר/מנוי שאינו של Norton, ההחזר יוגבל למחיר המוצע של היצרן לצרכן (MSRP) על מנוי Norton עבור התקופה הנוכחית, ולא יותר מהמחיר הכולל ששולם על החבילה. ההחזרה יהיה סכום הנטו לאחר הפחתת הנחות או החזרים שהתקבלו, ובהפחתה של דמי משלוח, טיפול וכל המסים החלים, מלבד במדינות וארצות שבהן ניתן לקבל החזר על המשלוח, הטיפול והמסים;

 • אם רכשת את מנוי ה-Norton מקמעונאי, תידרש להציג הוכחת רכישה;

 • Symantec אינה אחראית לכל הפסד או נזק בגין הווירוסים, וההחזר אינו חל עליהם. כמו וכן;

 • חוקים או תקנות החלים במדינה שבה יתבצע שירות הסרת הוירוסים עלולים להגביל או לשנות את הזמינות או ההיקף של Virus Protection Promise.

לקבלת הפרטים המלאים, בקר בכתובת www.norton.com/guarantee כדי לגשת לתנאים ולהתניות של Norton Virus Protection באזור שלך.

Norton Virus Protection Promise עבור Norton Core

מנוי על Norton Core Security Plus זכאי לקבל את Virus Protection Promise.

 • אם מומחה של Norton לא יצליח להסיר את הווירוס מהתקן ה-PC, ה-Mac, הטלפון החכם ו/או מחשב הלוח של הלקוח, ההחזר הכספי ייקבע בהתאם למחיר ששולם בפועל עבור תקופת המנוי הנוכחית על Norton Core Security Plus;

 • אם, בעת רכישת Norton Core,‏ שירות Virus Protection Promise נכלל כחלק מהמנוי השנתי בחינם על Norton Core Security Plus, לא יהיה החזר כספי;

 • אם רכשת מנוי העומד בתנאים ותקופתו הנוכחית מתווספת לתקופה של מנוי Norton Core Security Plus שקיבלת בחינם במסגרת מבצע שדרוג, ההחזר הכספי יתבסס על המחיר ששולם בפועל בגין התקופה האחרונה של מנוי Norton המקורי שעומד בתנאים.

שירות Norton Virus Protection Promise והתביעות להחזר כספי בגינו מכסים רק התקנים, וספציפית התקני PC, ‏Mac, ‏Android ו/או iOS, ואינם מורחבים להתקני IoT ("האינטרנט של הדברים"), כגון טלוויזיות, מצלמות, וסתי-טמפרטורה, מקררים והתקנים לפיקוח על תינוקות.

כל ההחזרים הכספיים יהיו הסכום הנטו בניכוי כל ההנחות או ההחזרים שהתקבלו, ובהפחתה של דמי משלוח, טיפול וכל המסים החלים, מלבד במדינות ובארצות שבהן ניתן לקבל החזר על המשלוח, הטיפול והמסים. ההחזר לא חל על נזקים שנגרמו כתוצאה מווירוסים.

לקבלת הפרטים המלאים, בקר בכתובת www.norton.com/guarantee כדי לגשת לתנאים ולהתניות של Norton Virus Protection באזור שלך.

חריגים במדיניות ההחזרות והביטולים של Norton

 • הרכישות הבאות אינן עומדות בתנאי הזכאות של ההתחייבות להחזר כספי במסגרת המדיניות הזו:

  • תוכנה מסוג Not For Resale ‏(NFR) ותוכנה המתקבלת בחינם;

  • מוצרי Norton מסוימים אשר מלווים במוצרים אחרים שאינם של Norton;

  • רכישות מסוימות אשר הושלמו על-ידי צד שלישי (למשל ספק שירות, ספק, קמעונאי וכו');

  • רכישות חוזרות של אותו מוצר Norton או LifeLock אשר התקבל בגינו החזר כספי בעבר;

  • שירותי Norton שכבר מומשו או שהתקנתם התבצעה;

  • רכישות שהושלמו בחנות App Store של Apple®‎

 • מדיניות זו לא חלה על מוצרי Small Business ו-Enterprise של Symantec, כגון pcAnwhere.

אם אתה אדם פרטי או גוף אשר זכאי לפטור ממס וחויבת במס, ייתכן שהנך זכאי להחזר של המסים שנגבו. עיין במדיניות ההחזרים של Symantec בחנות לחברות, במסמך הרישיון הרלבנטי, או בתמיכה העסקית של Symantec, לקבלת מידע על מדיניות ההחזרים.

זכות הביטול חלה בארצות האזור הכלכלי האירופי ושוויץ בלבד.

 • בארצות האזור הכלכלי האירופי ושוויץ, ייתכן שהחוק מקנה לך זכות לבטל את החוזה מכל סיבה שהיא, או ללא סיבה כלל, תוך 14 ימים קלנדריים מהיום שבו אושרה הזמנתך. תקופה זו מכונה "תקופת הביטול".

 • לקבלת מידע נוסף אנא ראה כיצד לממש את זכות הביטול עם Norton.

קבלת סיוע

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: kb20100113164023EN_EndUserProfile_he_il
מערכת הפעלה: Android, Mac OS X, Windows
שונה לאחרונה: 14/11/2018