מדיניות ההחזרות והביטולים של Norton

מהי מדיניות הביטולים וההחזרות של Norton?

 • אם אינך מרוצה מהרכישה שלך מ-Norton, אנא הודע לנו על כך! מדיניות ההחזרות שלנו כוללת החזר כספי - אולם חלות על כך מספר הגבלות, לכן נבקשך לסקור את התנאים שלהלן. המדיניות שלנו אינה תלויה בזכויותיך על פי חוק.

 • דמי המשלוח, הטיפול והמסים החלים אינם ניתנים להחזרה, לבד במספר מדינות בארה''ב ומדינות אחרות, בהן פריטים אלה ניתנים להחזרה.

 • החזרת המוצר שרכשת מ-Norton ו/או קבלת החזר כספי כפופות להסכמתך למחוק את כל עותקי התוכנה מההתקן(ים) שלך ולהסיר את התקנתם. ייתכן אף שהרישיון יושבת כדי למנוע המשך שימוש, וזאת על-פי שיקול דעתנו הבלעדי.

 • יובהר כי זכאותך לביטול, להחזרה ולהחזר כספי עשויה להיות שונה אם הרכישה או החיוב בוצעו באמצעות צד שלישי (למשל נותן שירותים, משווק, קמעונאי, ספק, וכו').

אל תהסס ליצור קשר עם התמיכה של Norton לקבלת סיוע. זוהי הדרך המהירה ביותר לקבל ביטול והחזר כספי.

ביטול המנוי

 • תוכל לבטל את המנוי שלך בכל עת על-ידי התחברות אל ‏My Norton‏ (Norton שלי) וכיבוי החידוש האוטומטי, או על-ידי פנייה לתמיכה של Norton.

 • אם אתה מבטל את המנוי שלך, שים לב שבקשת הביטול צריכה להתבצע כמה ימים לפני תאריך החיוב על החידוש כדי לאפשר מרווח לעיבוד הביטול ולהימנע מחיובי חידוש אוטומטיים.

 • זכור שאם תבטל את המנוי, המנוי שלך לא יחודש אוטומטית. עם זאת, ההגנה של תימשך בימים שנותרו בתקופת המנוי הקיימת (שכבר שילמת עליה). תהיה זכאי להחזר כספי בהתאם למדיניות ההחזרים הכספיים שלנו להלן.

 • חבילות המנוי של Norton ו/או LifeLock:

  • אם רכשת חבילה (כלומר של יותר ממנוי אחד), באפשרותך לבטל מנוי אחד או את כל המנויים המרכיבים את החבילה בכל עת.

  • אם תבטל רק חלק מהחבילה, המנוי/ים האחר/ים שלך יישאר/ו פעיל/ים ומחיר החידוש השנתי או החודשי שלך ישתנה. עיין במחירי המנוי והחידוש הקיימים שלך כאן, או התקשר לתמיכה של Norton אם לא קיים קישור כזה עבור המדינה שלך.

  • אם תבטל את כל המנויים המרכיבים את החבילה, ההגנה שלך תימשך בימים שנותרו בתקופת המנוי הקיימת (שכבר שילמת עליה), אך היא לא תחודש באופן אוטומטי בתקופה הבאה.

  • תהיה זכאי להחזר כספי בהתאם לסעיף ההחזרים הכספיים שלנו להלן.

 • למעט ביפן, אם רכשת את המנוי באמצעות הערוץ הקמעונאי שלנו ורכשת את Virus Protection Promise על-ידי הפעלת הגדרת החידוש האוטומטי של מנוי זה, ברגע שתבטל את המנוי תאבד את הטבת Virus Protection Promise.

ביטול המנוי - הולנד בלבד

 • תוכל לבטל את מנוי שלך בכל עת על-ידי התחברות אל חשבון Norton שלך וכיבוי החידוש האוטומטי, או על-ידי פנייה לתמיכה של Norton.

 • אם אתה מבטל את המנוי שלך, שים לב שבקשת הביטול צריכה להתבצע כמה ימים לפני תאריך החיוב על החידוש כדי לאפשר מרווח לעיבוד הביטול ולהימנע מחיובי חידוש אוטומטיים.

 • אם תבטל את המנוי אחרי תקופת הזמן הראשונה, המנוי שלך יסתיים ותהיה זכאי להחזר כספי יחסי, ובלבד שתודיע על כך חודש אחד (1) מראש.

 • אם תבטל את המנוי לפני שתסתיים תקופת הזמן הראשונה, המנוי שלך לא יחודש אוטומטית. עם זאת, ההגנה של תימשך בימים שנותרו בתקופת המנוי הקיימת (שכבר שילמת עליה). תהיה גם זכאי להחזר כספי בהתאם למדיניות ההחזרים הכספיים שלנו להלן.

 • חבילות מנויי Norton:

  • אם רכשת חבילת מנויי Norton (כלומר של יותר ממנוי אחד), באפשרותך לבטל מנוי אחד או את כל המנויים המרכיבים את החבילה בכל עת.

  • אם תבטל רק חלק מהחבילה, המנוי/ים האחר/ים שלך יישאר/ו פעיל/ים ומחיר החידוש השנתי או החודשי שלך ישתנה. עיין במחירי המנוי והחידוש הקיימים שלך כאן, או התקשר לתמיכה של Norton אם לא קיים קישור כזה עבור המדינה שלך.

  • אם תבטל את כל חבילת מנויי Norton אחרי תקופת הזמן הראשונה, חבילת מנויי Norton שלך תסתיים ותהיה זכאי להחזר כספי יחסי, ובלבד שתודיע על כך חודש אחד מראש. אם תבטל את כל מנויי Norton המרכיבים את החבילה לפני שתסתיים תקופת הזמן הראשונה, הגנת Norton הכלולה בחבילת מנויי Norton שלך תימשך בימים שנותרו בתקופת המנוי הקיימת (שכבר שילמת עליה), אך היא לא תחודש באופן אוטומטי בתקופה הבאה.

  • תהיה זכאי להחזר כספי בהתאם לסעיף ההחזרים הכספיים שלנו להלן.

 • אם רכשת את המנוי באמצעות הערוץ הקמעונאי שלנו ורכשת את Virus Protection Promise על-ידי הפעלת הגדרת החידוש האוטומטי של מנוי זה, ברגע שתבטל את המנוי תאבד את הטבת Virus Protection Promise.

לקבלת עזרה ופרטים נוספים, צור קשר עם התמיכה של Norton.

החזרים כספיים: מנויים שנתיים וחודשיים

מנויי Norton שנתיים (לשנה או יותר, או רישיון ללא הגבלת זמן):

 • אלא אם צוין אחרת במדיניות זו, תחת האחריות שלנו להחזר כספי בתוך 60 ימים, רכישת מנוי Norton שנתי זכאית להחזר כספי, אם מתקבלת בקשה בתוך 60 ימים מתאריך הרכישה.

 • כל חידוש שנתי של מנוי Norton זכאי להחזר על דמי החידוש השנתיים, אם הבקשה מתבצעת בתוך 60 ימים מהחיוב (כלומר מתאריך החיוב על החידוש). ההחזר הכספי יוגבל לדמי המנוי ששילמת בגין תקופת המנוי שחלה אז.

 • רכישת ממנוי שנתי ל-Norton Virus Removal Assurance זכאית להחזר כספי, אם מתקבלת בקשה בתוך 60 ימים מתאריך הרכישה. אולם, אם Norton Virus Removal Assistance שולבה במוצר אחר של Norton במועד הרכישה, מדיניות הביטולים, ההחזרות וההחזרים הכספיים של Norton Virus Removal Assurance תהיה זהה למדיניות הביטולים, ההחזרות וההחזרים הכספיים של מוצר Norton שבו היא משולבת.

 • רכישת ממנוי שנתי ל-Norton Ultimate Help Desk זכאית להחזר כספי, אם מתקבלת בקשה בתוך 60 ימים מתאריך הרכישה, או במקרה של חידוש שנתי, בתוך 60 ימים מתאריך חיוב החידוש. בשני המקרים, הזכאות להחזר כספי מותנית בכך שהשירותים לא מומשו במהלך תקופה זו.

מנויי LifeLock שנתיים (לשנה או יותר):

 • אלא אם צוין אחרת במדיניות זו, תחת האחריות שלנו להחזר כספי בתוך 60 ימים, רכישת מנוי LifeLock שנתי זכאית להחזר כספי, אם מתקבלת בקשה בתוך 60 ימים מתאריך הרכישה.

 • כל חידוש שנתי של מנוי LifeLock זכאי להחזר על דמי החידוש השנתיים, אם הבקשה מתבצעת בתוך 60 ימים מהחיוב (כלומר מתאריך החיוב על החידוש). ההחזר הכספי יוגבל לדמי המנוי ששילמת בגין תקופת המנוי שחלה אז.

 • אם בקשתך לא תתבצע בתוך 60 ימים מהחיוב, תקבל החזר כספי יחסי על כל חודשי המינוי שנותרו בתקופת הזמן ולא נעשה בהם שימוש.

מנויים חודשיים (חידושים מחודש לחודש):

 • אלא אם צוין אחרת במדיניות זו, רכישה של מנוי חודשי לא זכאית להחזר כספי. אם תבטל, המנוי לא יחודש באופן אוטומטי בחודש הבא, אך ההגנה של תימשך בימים שנותרו בתקופת המנוי הקיימת (שכבר שילמת עליה).

 • רכישת ממנוי חודשי ל-Norton Ultimate Help Desk זכאית להחזר כספי, אם מתקבלת בקשה בתוך 14 ימים מתאריך הרכישה, או במקרה של חידושים חודשיים, בתוך 14 ימים מתאריך חיוב החידוש. בשני המקרים, הזכאות להחזר כספי מותנית בכך שהשירותים לא מומשו במהלך תקופה זו.

 • לפרטי החזרים כספיים על מנויים חודשיים של Norton Core, אנא ראה את הפרטים של נתב Wifi מסוג Norton Core להלן.

חבילות מנויים של Norton ו-LifeLock (חבילה של יותר ממנוי אחד המחויבת על בסיס חודשי או שנתי):

 • אלא אם צוין אחרת במדיניות זו, תחת האחריות שלנו להחזר כספי בתוך 60 ימים, רכישת חבילת מנויי Norton ו-LifeLock שנתי זכאית להחזר כספי, אם מתקבלת בקשה בתוך 60 ימים מתאריך הרכישה.

 • כל חידוש שנתי של חבילת המנויים זכאי להחזר על דמי החידוש השנתיים, אם הבקשה מתבצעת בתוך 60 ימים מהחיוב (כלומר מתאריך החיוב על החידוש). ההחזר הכספי יוגבל לדמי המנוי ששילמת בגין תקופת המנוי שחלה אז.

 • אם בקשתך לא תתבצע בתוך 60 ימים מהחיוב, תקבל החזר כספי יחסי על כל חודשי המינוי שנותרו בתקופת הזמן ולא נעשה בהם שימוש.

שים לב כי זכאותך להחזרה ולהחזר כספי עשויה להיות שונה אם הרכישה או החיוב בוצעו באמצעות צד שלישי (למשל נותן שירותים, משווק, קמעונאי, ספק, וכו').

אל תהסס ליצור קשר עם התמיכה של Norton לקבלת סיוע. זוהי הדרך המהירה ביותר לקבל החזר כספי.

נתב Wifi של Norton Core

 • אם רכשת נתב WiFi של Norton Core מהאתר Norton.com, אתה זכאי להחזר כספי בתנאי שבקשתך תבוצע תוך 30 יום מהמועד שבו קיבלת את המשלוח. עיין בסעיף האחריות להחזר כספי בהסכם הרישיון של Norton לקבלת פרטים כיצד להתחיל תהליך החזרה וההחזר הכספי, או צור קשר עם התמיכה של Norton.

 • אם נתב ה-WiFi של Norton Core פגום או לא פועל ומצב זה מתרחש 1) בתוך שנה אחת מתאריך המשלוח המקורי, אם רכשת את המוצר מהאתר Norton.com, או 2) בתוך שנה אחת מתאריך הקנייה הקמעונאית המקורית, אם רכשת את המוצר ממשווק מורשה של Symantec, אנא עיין בתנאי אחריות החומרה המוגבלת לקבלת תיקון אפשרי.

 • אם המנוי שלך על Norton Core Security Plus חודש אוטומטית ותפנה אלינו בתוך 14 ימים לאחר חיוב המנוי החודשי הראשון שלך, תהיה זכאי להחזר המוגבל לדמי המנוי עבור החודש הראשון בלבד. לא יתקבלו החזרים כספיים על חודשי חידוש עתידיים ששולמו במנוי חודשי.

 • יובהר כי זכאותך להחזר כספי עשויה להיות שונה אם הרכישה או החיוב בוצעו באמצעות צד שלישי (למשל נותן שירותים, משווק, קמעונאי, ספק, וכו'). אם רכשת את נתב ה-WiFi של Norton Core מצד שלישי, החזרה תתבצע במקום הרכישה לפי התנאים של מדיניות ההחזרים הכספיים שלו.

אל תהסס ליצור קשר עם התמיכה של Norton לקבלת סיוע. זוהי הדרך המהירה ביותר לקבל החזר כספי.

Norton Virus Protection Promise

Virus Protection Promise כולל שירות הסרת וירוסים המסופק על ידי נציג שירות של Symantec. במקרה הבלתי סביר ש-Symantec אינה יכולה להסיר את הווירוס מההתקן שלך, ייתכן שתהיה זכאי להחזר של עלות מנוי ה-Norton או חבילת ה-Norton (בהתאם לנסיבות). כדי להיות זכאי להחזר, יחולו התנאים וההתניות הבאים:

 • עליך לרכוש, לחדש או לשדרג את מנוי ה-Norton שלך ישירות מ-Norton.com, או להירשם לשירות החידוש האוטומטי של Norton באינטרנט;

 • ההחזר יינתן במלואו על בסיס המחיר ששולם בפועל על התקופה הנוכחית של מינוי ה-Norton. אם רכשת חבילת Norton (מוגדר כמנוי Norton ו/או שירותי Norton), ההחזר שלך יבוסס על התשלום בפועל על התנאים של חבילת Norton הנוכחית שלך. לחלופין, אם החבילה שרכשת כוללת מנוי Norton עם מוצר/מנוי שאינו של Norton, ההחזר יוגבל למחיר המוצע של היצרן לצרכן (MSRP) על מנוי Norton עבור התקופה הנוכחית, ולא יותר מהמחיר הכולל ששולם על החבילה. ההחזרה יהיה סכום הנטו לאחר הפחתת הנחות או החזרים שהתקבלו, ובהפחתה של דמי משלוח, טיפול וכל המסים החלים, מלבד במדינות וארצות שבהן ניתן לקבל החזר על המשלוח, הטיפול והמסים;

 • אם רכשת את מנוי ה-Norton מקמעונאי, תידרש להציג הוכחת רכישה;

 • Symantec אינה אחראית לכל הפסד או נזק בגין הווירוסים, וההחזר אינו חל עליהם. כמו וכן;

 • חוקים או תקנות החלים במדינה שבה יתבצע שירות הסרת הוירוסים עלולים להגביל או לשנות את הזמינות או ההיקף של Virus Protection Promise.

לקבלת הפרטים המלאים, בקר בכתובת www.norton.com/guarantee כדי לגשת לתנאים ולהתניות של Norton Virus Protection באזור שלך.

Norton Virus Protection Promise עבור Norton Core

מנוי על Norton Core Security Plus זכאי לקבל את Virus Protection Promise.

 • אם מומחה של Norton לא יצליח להסיר את הווירוס מהתקן ה-PC, ה-Mac, הטלפון החכם ו/או מחשב הלוח של הלקוח, ההחזר הכספי ייקבע בהתאם למחיר ששולם בפועל עבור תקופת המנוי הנוכחית על Norton Core Security Plus;

 • אם, בעת רכישת Norton Core,‏ שירות Virus Protection Promise נכלל כחלק מהמנוי השנתי בחינם על Norton Core Security Plus, לא יהיה החזר כספי;

 • אם, במסגרת עסקת שדרוג, רכשת מנוי Norton העומד בתנאים ותקופתו הנוכחית מתווספת לתקופת מנוי על Norton Core Security Plus שהוענקה בחינם, ההחזר הכספי יתבסס על המחיר ששולם בפועל בגין התקופה האחרונה של מנוי Norton המקורי העומד בדרישות.

Norton Virus Protection Promise והתביעות להחזר כספי בגינו מכסים רק התקנים, וספציפית התקני PC, ‏Mac, ‏Android ו/או iOS, ואינם מורחבים להתקני IoT ("האינטרנט של הדברים"), כגון טלוויזיות, מצלמות, וסתי-טמפרטורה, מקררים והתקנים לפיקוח על תינוקות.

כל ההחזרים הכספיים יהיו הסכום הנטו בניכוי כל ההנחות או ההחזרים שהתקבלו, ובהפחתה של דמי משלוח, טיפול וכל המסים החלים, מלבד במדינות ובארצות שבהן ניתן לקבל החזר על המשלוח, הטיפול והמסים. ההחזר לא חל על נזקים שנגרמו כתוצאה מווירוסים.

לקבלת הפרטים המלאים, בקר בכתובת www.norton.com/guarantee כדי לגשת לתנאים ולהתניות של Norton Virus Protection באזור שלך.

חריגים במדיניות ההחזרות והביטולים של Norton

 • הרכישות הבאות אינן זכאיות להחזר כספי מובטח על פי מדיניות הביטולים וההחזרות של Norton:

  • תוכנה מסוג Not For Resale ‏(NFR)‏‎

  • מוצרי Norton מסוימים אשר מלווים במוצרים אחרים שאינם מבית Norton

  • רכישות מסוימות אשר הושלמו על-ידי צד שלישי (למשל נותן שירותים, משווק, קמעונאי, ספק, וכו')

  • רכישות חוזרות של אותו מוצר Norton שעליו ניתן החזר בעבר

  • שירותי Norton שכבר הוחזרו או שהתקנתם בוצעה

  • רכישות בחנות היישומים של Apple®‎ שהושלמו‎

 • מדיניות ההחזרות הזו של Norton אינה ישימה ל-Symantec Small Business.

אם אתה אדם פרטי או גוף אשר זכאי לפטור ממס וחויבת במס, ייתכן שהנך זכאי להחזר של המסים שנגבו. עיין במדיניות ההחזרים של Symantec בחנות לחברות, במסמך הרישיון הרלבנטי, או בתמיכה העסקית של Symantec, לקבלת מידע על מדיניות ההחזרים.

זכות הביטול חלה בארצות האזור הכלכלי האירופי ושוויץ בלבד.

 • בארצות האזור הכלכלי האירופי ושוויץ, ייתכן שהחוק מקנה לך זכות לבטל את החוזה מכל סיבה שהיא, או ללא סיבה כלל, תוך 14 ימים קלנדריים מהיום שבו אושרה הזמנתך. תקופה זו מכונה "תקופת הביטול".

 • לקבלת מידע נוסף אנא ראה כיצד לממש את זכות הביטול עם Norton.

קבלת סיוע

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: kb20100113164023EN_EndUserProfile_he_il
מערכת הפעלה: Android, Mac OS X, Windows
שונה לאחרונה: 03/01/2018