Muut tuotteet

Yleisimpiä Norton Online Backup -virheitä

Yleisimpiä Norton Online Backup -virheitä

Norton Online Backup pitää tapahtumalokisivulla kirjaa kaikista virheistä, jotka tapahtuvat varmuuskopioinnin tai palautuksen aikana. Katso kohtaa Varmuuskopiointi- ja palautustoimintoja koskevan raportin tarkastelu.

Seuraavassa luetellaan joitakin Norton Online Backup -ohjelman varmuuskopiointi- ja palautustoiminnoissa yleisesti ilmeneviä virheitä sekä niiden ratkaisut:

Tyypilliset virheilmoitukset ja ratkaisut

Virheilmoitus

Ratkaisu

A1001

A1002

Varmuuskopiointi tai palautus epäonnistui.

Internet-yhteys katkesi tai katkaistiin.

Tarkista internet-yhteys ja käynnistä varmuuskopiointi tai palauttaminen uudelleen.

Varmista, että tietokone on päällä ja yhteydessä internetiin varmuuskopioinnin tai palautuksen aikana.

A2028

Edellinen istunto sai yhteyden, mutta sitä ei vapautettu.

Varmuuskopiointi tai palautus on käynnistettävä myöhemmin uudelleen.

A2047

Tämä on tilapäinen virhe.

Tämä virhe ilmoittaa mahdollisuudesta, että valitulla aikavälillä suoritetaan muita tehtäviä. Virhe korjataan automaattisesti ennen seuraavan varmuuskopioinnin suorittamista. Jos tämä virhe ilmenee useammin kuin kerran, ajasta varmuuskopiointi tapahtumaan eri aikavälillä.

A2261

Varmuuskopiointi epäonnistui (tallennustila ei riitä).

Varmuuskopioinnin suorittamiseen ei ole tarpeeksi verkkotallennustilaa.

Tämä virhe ilmoittaa myös epäonnistuneesta varmuuskopioinnista. Tietojen palauttaminen tai lataaminen edellyttää toisen, virheettömän varmuuskopioinnin suorittamista.

Voit ratkaista ongelman jollain seuraavista tavoista:

A2266

Tiedostojen palauttaminen tietokoneelle epäonnistuu.

Norton Online Backup on havainnut virheitä, jotka estävät yhden tai useamman tiedoston palauttamisen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi virhe tiedoston kirjoittamisessa, aiemmin luodun tiedoston korvaamisessa, salauksessa tai purkamisessa (vioittuneen tiedoston kohdalla).

  • Jos käytössä on Windows XP, luo kansio ja palauta tiedostot siihen.

  • Jos käytössä on Windows 10/8/7/Vista, luo kaikkien käytettävissä oleva kansio ja palauta tiedostot siihen.

  • Jos käytössä on Mac, luo Palautetut tiedostot -kansio seuraavaan sijaintiin: /Käyttäjät/Jaettu/

A2287

A2235

Tietokoneen kiintolevy (C:) on täynnä.

Sinun täytyy poistaa seuraavan kansion sisältö: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Norton Online Backup\work.

Älä poista tiedostoja, joiden tiedostotunniste on jokin seuraavista: .txt, .log, .ini tai .slg. Voit kuitenkin poistaa .arc-tiedostot, koska varmuuskopiointi epäonnistui.

  • Windows XP -käyttöjärjestelmässä kansio on seuraavassa sijainnissa: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Norton Online Backup\work.

  • Windows 10/8/7/Vista -käyttöjärjestelmässä kansio on kohteessa: C:\ProgramData\Symantec\Norton Online Backup\work

  • Mac-tietokoneella kansio on seuraavassa sijainnissa: /Kirjasto/Ohjelmien tuki/Norton Online Backup/Work

A2810

Tämä virhe ilmoittaa, että yhteyttä Internetiin ei ole.

Keskeytä käynnissä oleva varmuuskopiointi- tai palautustoiminto, tarkista Internet-yhteys ja yritä uudelleen. Tämä virhe ilmenee, jos käytössä on laitteistoperustainen (esim. reitittimen tai modeemin sisäinen) palomuuri.

A2816

Tietokoneen palomuuri estää varmuuskopiointiohjelmistoa luomasta yhteyttä.

Tämä virheilmoitus koskee yleensä ohjelmistoperustaisen palomuurin aiheuttamaa virhettä. Tarkista tietokoneen palomuurin asetukset. Muuta asetuksia, jotta verkkovarmuuskopiointi voidaan suorittaa.

A4169

Verkkovarmuuskopiointi on aikakatkaistu.

Peruuta asennus ja keskeytä Norton Online Backup -prosessi Tehtävienhallinta-ikkunassa. Avaa sitten Program Files -kansion Symantec-kansio ja poista Norton Online Backup -kansio sisältöineen.

Varmuuskopiointi suoritettiin, mutta kopioinnin aikana tapahtui virheitä (tiedostojen varmuuskopiointi ei onnistunut)

Norton Online Backup ei voi varmuuskopioida yhtä tai useampaa tiedostoa, sillä ne ovat käytössä.

Varmista, että kaikki ohjelmat ja tiedostot on suljettu ennen varmuuskopioinnin aloittamista. Eräät sovellukset lukitsevat tiedostot, vaikka sovellus olisi pienennetty ilmaisinalueelle. Näihin sovelluksiin kuuluvat muun muassa pikaviestipalvelut, Microsoft Office -sovellukset, Microsoft Outlook sekä PDA- tai älypuhelinsynkronointiohjelmistot.

Virheilmoitus saattaa esiintyä myös silloin, jos jokin varmuuskopiointiin valituista jaetuista tiedostoista tai kansioista on käytössä. Varmista, että kukaan verkon käyttäjistä ei käytä mitään varmuuskopiointiin valituista jaetuista tiedostoista tai kansioista.

Ratkaisu teki ongelmani käsittelystä helppoa.

Kyllä Ei

Auta meitä parantamaan tätä ratkaisua.

Kiitos avustasi tämän sovelluksen käyttökokemuksen parantamisessa.

Mitä haluaisit seuraavaksi tehdä?

Selaa ratkaisuja tai ota yhteyttä.

DOCID: v57662430
Käyttöjärjestelmä: Windows, Mac OS X
Muokattu viimeksi: 19/03/2020