Tietosuoja

Silloin tällöin Ohjelmisto kerää tiettyjä tietoja siitä tietokoneesta, jolle se on asennettu. Näitä tietoja ovat mm. seuraavat:

  • Ohjelmiston asennusta koskevat tiedot. Tämä tieto ilmaisee Symantecille, onnistuiko ohjelmiston asentaminen. Symantec kerää näitä tietoja voidakseen arvioida ja parantaa tuotteensa asennuksen onnistumisprosenttia. Näitä tietoja ei liitetä mihinkään tietoihin, joiden pohjalta Käyttäjän henkilöllisyys voidaan saada selville.

  • Tietoja mahdollisista tietoturvauhista ja ohjelmiston mahdollisesti vilpillisiksi määrittämien avattujen Web-sivujen URL-osoitteita. Symantec kerää näitä tietoja voidakseen arvioida ja parantaa Symantecin tuotteiden kykyä tunnistaa haittaohjelmien käyttäytyminen, vilpilliset Web-sivustot ja muut Internet-turvallisuusriskit. Näitä tietoja ei liitetä mihinkään tietoihin, joiden pohjalta Käyttäjän henkilöllisyys voidaan saada selville.

  • Siirrettäviä käynnistystiedostoja, jotka on tunnistettu haitallisiksi. Ohjelmiston automaattinen lähetystoiminto lähettää nämä tiedostot Symantecille. Kerätyt tiedostot voivat sisältää henkilökohtaisia tietoja, jotka haitallinen ohjelma on kerännyt ilman käyttäjän lupaa. Symantec kerää tämäntyyppisiä tiedostoja vain kehittääkseen tuotteidensa kykyä tunnistaa haittaohjelmien käyttäytyminen. Symantec ei liitä näitä tiedostoja mihinkään henkilökohtaisesti tunnistettaviin tietoihin. Automaattinen lähetystoiminto voidaan poistaa käytöstä asianmukaisen tuotteen dokumentaatiossa olevien ohjeiden mukaisesti.

  • Sen tietokoneen nimi, jolle ohjelmistoa ollaan asentamassa. Jos Symantec kerää laitteen nimen, sitä käytetään tietokonetta varten luodulle tilille, jossa käyttäjä voi valita haluavansa vastaanottaa lisäpalveluita ja/tai käyttää tiettyjä ohjelmiston toimintoja. Tilin nimeä voi vaihtaa koska tahansa Ohjelmiston asennuksen jälkeen (suositus).

  • Muita tietoja, joita Symantec voi käyttää tuotteidensa toimintojen analysointiin ja kehittämiseen. Näitä tietoja ei liitetä mihinkään tietoihin, joiden pohjalta Käyttäjän henkilöllisyys voidaan saada selville.

Symantec voi luovuttaa kerätyt tiedot, jos viranomaiset niitä lain puitteissa pyytävät tai jos Symantecille on toimitettu haaste tai jos Symantec on joutunut jonkin muun oikeusprosessin kohteeksi. Internet-tietoturvariskien tuntemusta, havaitsemista ja ehkäisyä edistääkseen Symantec saattaa luovuttaa tiettyjä tietoja tutkimusorganisaatioille ja muille suojaohjelmistojen valmistajille. Symantec saattaa myös käyttää tietoihin perustuvia tilastoja tietoturvariskitrendejä kuvaavien raporttien laatimisessa ja julkaisemisessa. Ohjelmistoa käyttämällä Käyttäjä ilmaisee ymmärtävänsä ja hyväksyvänsä, että Symantec voi kerätä, välittää, tallentaa, luovuttaa ja analysoida edellä kuvattuja tietoja mainitussa tarkoituksessa.

Symantec kerää näitä tietoja voidakseen arvioida ja parantaa Symantecin tuotteiden kykyä tunnistaa haittaohjelmien käyttäytyminen, vilpilliset Web-sivustot ja muut Internet-turvallisuusriskit.

Tietoja Turvallisesta verkon käytöstä

Tietoja Norton Safe Webistä

Verkkosivuston väärän arvioinnin raportoiminen

Kiitos!

Kiitos Norton-tuen käyttämisestä.

< Paluu

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v6382922_N360_N360SOS_6_fi_fi
Käyttöjärjestelmä: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Muokattu viimeksi: 21/10/2011